15.06.2017

Nauka i razvoj


Dekanica Prof. dr Djurdjica Perovic i doc. dr Sanja Pekovic boravile na UE-Varna, College of Tourism Varna, u okviru Erasmus plus programa mobilnosti nastavnog osoblja. U cilju osnazivanja saradnje dva Fakulteta, Prof. dr Perovic i doc. dr Pekovic upoznale su se sa nacinom funkcionisanja, organizacijom studija i programskim usmjerenjem fakulteta u Varni i informisale o primjerima dobre prakse koji bi se u buducnosti mogli primijenjivati i na nasem Fakultetu. Tokom boravka, doc .dr Pekovic odrzala nekoloko predavanja studentima fakulteta. Takodje, otvorena je i mogucnost uspostavljanja dalje saradnje dva fakulteta.

Dokumenti

Slika 4.docx


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE

28.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Naši istraživači u COST akciji

DETALJNIJE

26.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prijem nove generacije studenata

DETALJNIJE

19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

12.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prezentacija Hotela "Budva"

DETALJNIJE

09.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo ko-organizator Međunarodne konferencije "Entrenova"

DETALJNIJE