12.01.2017

Obavještenje o upisu ljetnjeg semestra


O B A V J E Š T E NJ E

ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME I GODINE STUDIJA

UPIS LJETNJEG SEMESTRA OBAVIĆE SE OD 30.01.2017. DO 13.02.2017. GODINE.

Za upis je potreban index i potvrda o uplati dijela školarine za ljetnji semestar.

(Studentima je omogućeno plaćanje školarine u dvije rate po semestru, s tim da se poslednja rata mora uplatiti najkasnije do 25.marta 2017.god.)

Napomena: Studenti koji nijesu regulisali svoje obaveze iz zimskog semestra neće moći upisati ljetnji semestar.

U Nikšiću, 12.01.2017.god


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print