07.07.2017

Dokumentacija za upis na prvu godinu studija


Potrebno je predati dokumenata za upis na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u ponedeljak i utorak (10. i 11. jul 2017.)

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS NA FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTIRA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

1.Svjedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole

2.Diploma o položenom maturskom ispitu

3.Diploma Luča ili njoj ekvivalentna diploma

4.Izvod iz matične knjige rođenih

5.Kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu

6.Ljekarsko uvjerenje sa naznakom: „Kandidat je sposoban za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje“.

 

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI NOVINARI I TRENERI

1.Svjedočanstva I, II,III i IV razreda srednje škole

2.Diploma o položenom maturskom ispitu

3.Diploma Luča ili njoj ekvivalentna diploma

4.Izvod iz matične knjige rođenih

5.Kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu

6.Ljekarsko uvjerenje sa naznakom: „Kandidat je sposoban za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje“.

Dokumenti

Informator za polaganje praktičnog dijela prijemnog ispita.doc


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print