Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Treći upisni rok - Rang lista kandidata za studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi životaUpis  primljenih  kandidata  će  se  obaviti  zaključno sa srijedom, 13.09.2017.god. 

Za  upis je  potrebno:

  • Index
  • 2 Prijavna lista (ŠV 20)
  • Dvije fotografije
  • Dokaz o uplati ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po izboru

Napomena: Kandidati koji ne budu obavili upis u predviđenom vremenskom roku smatraće se da su odustali.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print