22.11.2017

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu


Elektrotehnički fakultet ima tradiciju obrazovanja mladih i kvalitetnih stručnjaka koji su konkurentni i na međunarodnom tržištu. Nedavno je obilježeno 56 godina rada ove vodeće obrazovne i naučne institucije u oblasti elektrotehnike, elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i računarstva. O aktulnostima na ETF-u i prednostima studiranja na ovom fakultetu za web portal Univerziteta Crne Gore razgovarali smo sa dekanom prof. dr Zoranom Veljovićem.

UCG: O prvom Centru izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT) puno se govori u javnosti. Zašto je on važan za Fakultet i studente?

VELJOVIĆ: Kroz ovaj i druge projekte u posljednje četiri godine angažovana su u punom radnom vremenu 23 mlada istraživača, studenta master i doktorskih studija, sa ukupno 463 radna mjeseca. Ovim angažovanjima su stvoreni uslovi za razvijanje inovativne dimenzije istraživanja, pa samim tim Fakultet postaje mjesto sa koga se vrši transfer tehnologija u privredno okruženje. Ovakvim angažovanjima povećava se zainteresovanost mladih za nastavak usavršavanja na master i doktorskim studijama. Istraživanja na BIO-ICT projektu su pobudila interesovanje, između ostalih i Tehničkog Univerziteta u Beču, koji je finansirao izradu dva elektronska čipa, što je prvi put do sada da se rezultat jednog crnogorskog istraživanja materijalizuje u visokoj tehnologiji. Inače ova rješenja su predmet odgovarajuće patentne prijave kod Evropskog patentnog zavoda.

ImageUCG: Međunarodna saradnja ETF-a, reklo bi se, otvara neka nova vrata studentima i profesorima?

VELJOVIĆ: Međunarodna saradnja Elektrotehničkog fakulteta je na izuzetno visokom nivou. Ova saradnja podrazumijeva ne samo saradnju sa visokoškolskim ustanovama, već i sa institucijama preko kojih se vrši transfer tehnologija. O tome najbolje govori mnoštvo projekata na kojima učestvujemo ili kao koordinatori ili kao partneri.

UCG: Koje mogućnosti pruža ETF studentima?

VELJOVIĆ: Akreditovani studijski programi Elektrotehničkog fakulteta pokrivaju energetiku i informaciono-komunikacione tehnologije, kao dvije od pet prioritehnih oblasti koje finansiraju programi Evropske unije. Energetika i ICT su prepoznate i kao dvije od deset prioritetnih oblasti za razvoj Crne Gore. Znanja stečena na Fakultetu omogućavaju studentima zapošljavanje kako u Crnoj Gori i regionu, tako i daleko van granica naše zemlje. Pored toga, postoji širok prostor angažovanja koji ne podrazumijeva fizičku prisutnost kandidata u prostorima poslodavca, a to znači da se za takve poslodavce može raditi iz Crne Gore ma gdje da se oni nalaze. Studenti Elektrotehničkog fakulteta studije završavaju u uslovima izražene konkurencije, s obzirom da za ove studije postoji velika zainteresovanost, te da se na njih upisuju najbolji svršeni srednjoškolci koji interes pokazuju za studije tehnike. Na taj način se tokom studija razvija takmičarski duh, koji nužno izaziva pozitivne efekte na nivo stečenih znanja i kvalifikacija.

UCG: Studenti ETF-a su oduvijek imali praktičnu nastavu u laboratorijama Fakulteta, a dijelom i u saradnji sa privrednim okruženjem.

Posljednjim reformama smo radili na dodatnom unapređenju ovog segmenta, pa je ova nastava osnažena i formalnim definisanjem nastavne baze Fakulteta. Za ovaj vid nastave je posebno bitno to što je u prethodnih nekoliko godina, kako sredstvima velikih naučno-istraživačkih projekata, tako i sopstvenim sredstvima Fakulteta, osavremenjena oprema u laboratoriji, koja pruža nove mogućnosti za realizaciju, kako istraživanja, tako i praktične nastave.

UCG: Koliko kapaciteti Fakulteta odgovaraju potrebama nastavnika i studenata? 

VELJOVIĆ: Elektrotehnički fakultet posjeduje dovoljne prostorne kapacitete, koje kroz rekonstrukciju zgrade Tehničkih fakulteta treba prije svega u građevinskom smislu obnoviti. Fakultet posjeduje sve kadrovske resurse za postizanje visokih standarda kvaliteta u obrazovnom procesu. Laboratorijska oprema je na zavidnom nivou i kontinuirano se nadograđuje.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

14.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Proslavljeno 56 godina rada

DETALJNIJE

31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE

19.04.2017 Elektrotehnički fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Zavodom za metrologiju

DETALJNIJE

18.04.2017 Elektrotehnički fakultet

BeeAnd.me - uspješan startup studenata Elektrotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

09.03.2017 Elektrotehnički fakultet

Završen XXII međunarodni naučno-stručni skup IT Inform. tehnologije

DETALJNIJE

27.02.2017 Elektrotehnički fakultet

Najbolji naučni rad u časopisu Signal processing za 2017.

DETALJNIJE

24.02.2017 Elektrotehnički fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa kompanijom Bild Studio

DETALJNIJE