Elektrotehnički fakultet

Obavještenje o školarinama za ljetnji semestar studijske 2017/18. godineU skladu sa odlukom Upravnog odbora UCG-a studentima se odobrava plaćanje školarine za ljetnji semestar studijske 2017/18. godine u dvije rate, od kojih se prva polovina iznosa plaća do 15.04.2018.godine, a druga polovina najkasnije do 30.05.2018.godine. Studenti koji koriste pravo iz ove odluke  obavezni su da potpišu zahtjev na obrascu koji je sastavni dio odluke najkasnije do 28.02.2018. godine.

Studenti svih nivoa studija dužni su da prilikom upisa ljetnjeg semestra imaju izmirene sve zaostale finansijske obaveze iz prethodnog perioda.

Dokaze o uplati treba dostaviti studentskoj službi.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print