16.01.2018

Obavještenje o poslednjem roku za izmirenje školarine za zimski semestar 2017/18

 
 

 Krajnji rok za uplatu i predaju dokaza o uplati je petak, 19. januar 2018. godine do 14:00 sati!

 

Spisak studenata koji nisu uplatili školarinu nalazi se u dijelu KORISNA DOKUMENTA  kada se student uloguje na OGLASNU TABLU!

 

Studenti koji su uplatili školarinu, a nisu dostavili originale ili kopije uplatnica studentskoj službi, treba što prije da dostave potvrdu o uplati referentima.

Potvrdu o uplaćenoj školarini je potrebno dostaviti lično ili elektronskim putem referentima u studentskoj službi:

Nada Todorović, referent za studijske programe Nautika i Pomorske nauke

e-mail: nada.todorovic@ac.me

tel: +382 (0)32 303 188, lokal 113

Jasna Tarle, referent za studijske programe Menadžment u pomorstvu i Brodomašinstvo

e-mail: jasna.tarle@ac.me

tel: +382 (0)32 303 188, lokal 114

Svim studentima koji nisu izmirili svoje obaveze do navedenog roka, ocjene iz predmeta koje su pratili u zimskom semestru studijske 2017/18. godine neće biti verifikovane!

 

 

ŽIRO RAČUN: 510-227-38

 

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

DOC. DR MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

21.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola '17. Septembar' na Žabljaku

DETALJNIJE

18.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica sa studentima na temu programa mobilnosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srdjan Maric prvi istrcao atletski krug ispod 50 sekundi

DETALJNIJE

20.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Posjeta admirala Bokeljske mornarice prof. dr Antuna Sbutege

DETALJNIJE

16.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Na Fakultetu borave tri studenta u okviru programa mobilnosti studenata ERASMUS+

DETALJNIJE

10.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Početak nastave u ljetnjem semestru studijske 2017/18.

DETALJNIJE

07.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srdjan Maric istrcao licni rekord na prvenstvu Srbije

DETALJNIJE

05.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Prijedlog zaključnih ocjena za zimski 2017/18

DETALJNIJE

04.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

IN MEMORIAM, prof. dr Jovo Tauzović

DETALJNIJE

01.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Potpisan Protokol o obrazovnoj i znanstvenoj saradnji sa Sveučilištem iz Dubrovnika

DETALJNIJE