14.12.2017

Međunarodni naučni skup Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u Zagrebu


Učešće Studijskog programa za pedagogiju na Međunarodnom naučnom skupu Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u Zagrebu

Predstavnici projekta bilateralne naučne saradnje između Filozofskog fakulteta u Nikšiću – Studijski program za pedagogiju i Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek za pedagogiju, pod nazivom “Interkulturalne kompetencije i evropske vrijednosti: Crna Gora-Hrvatska”, boravili su u Zagrebu od 10. do 13. decembra ove godine, na Međunarodnom naučnom skupu: Interkulturalne kompetencije i evropske vrijednosti. Delegaciju su činili: rukovodilac projekta prof. dr Saša Milić, te učesnici: prof. dr Tatjana Novović, prof. dr Katarina Todorović, mr Milena Krtolica i mr Jovana Marojević.

Prvog dana skupa su, nakon zvaničnog otvaranja, prof. dr Tatjana Novović i prof. dr Katarina Todorović održale predavanja studentima Odsjeka za pedagogiju. Rukovodilac ovog projekta u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Neven Hrvatić je sa delegacijom iz Crne Gore bio primljen i kod dekanice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić, koju su upoznali sa tokom ovog bilateralnog projekta, te sa idejama o osnovanju zajedničkog doktorskog studija, i zajedničkog naučnog časopisa Scientia Paedagogica. Upravo ove teme bile su u fokusu rasprava i dogovora na sastanku Vijeća Odsjeka za pedagogiju i predstavnika bilateralnog projekta Filozofskog fakulteta u Nikšuću, koji je uslijdio istog dana.

Drugog dana organizovan je radni sastanak u Hrvatskom saboru, u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Delegaciju iz Crne Gore i prof. dr. sc. Nevena Hrvatića, primili su doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, i akademik Željko Reiner, Potpredsjednik Hrvatskog sabora i član Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost (detaljnije na: http://www.sabor.hr/izaslanstvo-filozofskog-fakulteta-iz-niksica-posje ). Oni su istakli važnost ove saradnje na promovisanju zajedničkih vrijednosti kroz ovakve projekte, koji pak, prevazilaze isključivo akademske okvire, i doprinose opštedruštvenom napretku i Crne Gore i Hrvatske.

Osim uspješnog radnog dijela naučnog skupa, crnogorski predstavnici ovog projekta naučne saradnje bili su u prilici da posjete neke važne nacionalne toponime u Zagrebu i okolini.

 

Nikšić, 14.12.2107.

Studijski program za Pedagogiju

Filozofski fakultet Nikšić


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

28.05.2018 Filozofski fakultet

Etnografski institut SANU donirao svoja izdanja Centru za sociokulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta

DETALJNIJE

23.05.2018 Filozofski fakultet

Učešće u COST akciji Studijskog programa za sociologiju

DETALJNIJE

18.05.2018 Filozofski fakultet

DANI OTVORENIH VRATA

DETALJNIJE

08.05.2018 Filozofski fakultet

Igrom ,,Evropa pitanje vrijednosti” obilježen Dan Savjeta Evrope

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE

17.04.2018 Filozofski fakultet

Takmičenje iz sociologije učenika srednjih škola

DETALJNIJE

16.04.2018 Filozofski fakultet

Otvorena vrata za nikšićke gimnazijalce

DETALJNIJE

13.04.2018 Filozofski fakultet

SA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA STUDIJSKOG PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I STUDIJSKOG PROGRAMA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE ODRŽANE RADIONICE SAVJETA EVROPE NA TEMU: ,,UPOZNAVANJE SA DEMOKRATSKIM KOMPETENCIJAMA”

DETALJNIJE

12.04.2018 Filozofski fakultet

Okrugli sto posvećen profesoru Branislavu Batu Kovačeviću (1933 – 2009)

DETALJNIJE

02.04.2018 Filozofski fakultet

STUDENTSKA POSJETA ARHIVSKOM ODSJEKU NIKŠIĆ

DETALJNIJE