25.12.2017

Crna Gora u svjetskoj monografiji o ledenim pećinama


U izdanju renemoranog svjetskog izdavača Elsevier-a izašla je monografija o ledenim pećinama (Ice caves), koja na oko 750 strana u 31 poglavlju donosi sve važne elemante nastanka i osobina ledenih pećina i njihovog rasprostiranja u svijetu. Među autorima ove monografije koju potpisuju sedamdeset tri naučnika i istraživača iz cijelog svijeta, koji se bave speleološkim istraživanjima je  i profesor Univerziteta Crne Gore prof. dr Goran Barović, dekan Filozofskog fakulteta i predsjedik Spelološkog društva Nikšić. Zahvaljujući njegovom radu i Crna Gora je našla svoje mjesto u ovom veoma značajnom izdanju posvećenom ovoj interesantnoj temi.

U prvom dijelu monografije (1-11 poglavlje) opisana je istorija istraživanja ledenih pećina u svijetu, klima u njima, geneza nastanka, morfologija i dinamika razvoja kanala, nastanak minerala, pećinska fauna, mikrobijalni život u pećinama, komercijalizacija i upravljanje ledenim pećinama, pećinska glacijaca i rasprostranjenost pećina sa ledom na Zemlji. Poglavlja od 12 do 31 predsjavljaju pojedinačne prikaze rasprostranjenosti ledenih pećina u dvadeset sedam zemalja svijeta (Švajcarska, Austrija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kanada, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Iran, Kazahstan, Uzbekustan, Tadžikistan, Tuska Indija, Kina, Japan, Mongolija, Makedonija, Norveška, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Španija, Slovenija i USA). U pojedinačnim poglavljima su prikazane najznačajnije ledene pećine iz pomenutih zemalja sa njihovim važnim karakteristikama.

U poglavlju četrnaest, prikazane su ledene pećine Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U dijelu prikaza teritorije Crne Gore, uz prethodnu elaboraciju o osnovnim geomorfološkim karakteristikama Crne Gore, njenoj litološkoj osnovi, osobinama karsta, reljefnim specifičnostima, posebna pažnja je posvećena ledenim pećinama na prostoru Durmitora i Prokletija. Uz brojne kartografske i foto priloge u radu je opisano devet objekata u masivu Durmitora i osam objekata u masivu Prokletija.

Ustupanje prostora Crnoj Gori i njenim istraživačima u ovoj, veoma značajnoj svjetskoj naučnoj monografiji, potvrda je dogogodišnjih napora njenih istraživača da se ona upiše na mapu značajnih prostora za naučna istraživanja. Crnogorskom teritorijom i njenim geografskim specifičnostima bavili su se i bave se brojni domaći i strani istraživači koji u svojim radovima ističu da se radi o veoma specifičnom prostoru čija istraživanja doprinose razvoju brojnih geonauka, ali i disciplina koje su iz njih proizišle, a imaju osim naučne i praktičnu vrijednost.

Saradnici na ovom radu prof.dr  Gorana Barovića su dr Ditta Kicińska Institut za  geologiju, Poznań, Poljska, Mihajlo Mandic, dipl.ing. geologije, Geološki zavod Srbije i Jasminko Mulaomerović Centar za karst i speleologiju, Sarajevo.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

27.12.2017 Filozofski fakultet

Studijski program za pedagogiju i Filozofski fakultet u Nikšiću predstavljeni u Kini

DETALJNIJE

14.12.2017 Filozofski fakultet

Međunarodni naučni skup Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u Zagrebu

DETALJNIJE

13.12.2017 Filozofski fakultet

Promocija knjige prof. dr Lidije Vujačić "Antropologija konzumerizma"

DETALJNIJE

30.11.2017 Filozofski fakultet

Potpisan Protokol o saradnji sa Učiteljskim fakultetom, Univeziteta u Beogradu

DETALJNIJE

24.11.2017 Filozofski fakultet

Praktična nastava u Zavičajnom muzeju

DETALJNIJE

21.11.2017 Filozofski fakultet

Свјетски дан филозофије посвећен 100.годишњици Октобарске револуције

DETALJNIJE

20.11.2017 Filozofski fakultet

“Filozofi” uvijek nađu svoje mjesto

DETALJNIJE

15.11.2017 Filozofski fakultet

O regionalnoj zaštiti Jadrana i životnoj sredini na završnoj konferenciji CORE projekta

DETALJNIJE

10.11.2017 Filozofski fakultet

Spisak primljenih kandidata na postdiplomske - magistarske studije - II upisni rok za 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

08.11.2017 Filozofski fakultet

Globalizacija naspram nacionalizma

DETALJNIJE