Filozofski fakultet

Dvije nagrade za istraživače sa Studijskog programa GeografijaIstraživači studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore osvojili su dvije prve nagrade na Međunarodnoj konferenciji “Ekološki inženjering i održivi razvojIn Memoriam_ Prof.dr. F.K. Vosniakos”, u drevnom gradu Alba Iulia (Karlsburg), nekadašnjoj prijestonici Kneževine Transilvanije na obali rijeke Moriš.

Konferencija je održana od 22. do 28. maja, u organizaciji Balkanske asocijacije za životnu sredinu. Među 300 priloženih naučnih radova, našlo se i  pet istraživanja koja su rezultat zajedničkog rada naučnika iz Crne Gore i timova univerziteta iz Irana, Makedonije i Srbije.

Usmeno izlaganje Mileve Brajušković, doktoranta Studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta iz Nikšića, proglašeno je za najbolje izlaganje mladog istraživača. Ona je nagradu osvojila za izlaganje timskog rada crnogorskih i srpskih istraživača "Indikatori regionalnih razlika u starenju populacije Crne Gore". Ona je uspješno predstavila i rad  "Uzroci i efekti starenja crnogorske populacije".

Prvu nagradu za najbolji performans i sadržaj osvojio je dr Velibor Spalević, kao vodeći autor u ime tima koji je radio na radu "Inicijacija sedimenata i zasipanje akumulacije "Duboki potok" u slivu Barajevske rijeke". On je uspješno predstavio i rad iz oblasti nauke o zemljištu, urađen u saradnji sa kolegama iz Skoplja "Sadržaj izmjenjivih kationa zemljišta nastalih na krečnjacima i dolomitima". Tokom trajanja Konferencije, na sastanku Balkanske asocijacije za životnu sredinu, dr Velibor Spalević je izabran za predstavnika za odnose sa javnošu ove Asocijacije.

Doktorant Duško Vujačić sa istog Studijskog programa je kao prvi autor, u ime tima, na poster sesiji  imao zapaženu prezentaciju rada "Proračun nanosa korišćenjem modela "Slivovi" i "Površine i rastojanja": Studija slučaja rečnog sliva Šeremetski potok, Crna Gora".

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print