30.05.2017

Dvije nagrade za istraživače sa Studijskog programa Geografija

 
 

Istraživači studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore osvojili su dvije prve nagrade na Međunarodnoj konferenciji “Ekološki inženjering i održivi razvojIn Memoriam_ Prof.dr. F.K. Vosniakos”, u drevnom gradu Alba Iulia (Karlsburg), nekadašnjoj prijestonici Kneževine Transilvanije na obali rijeke Moriš.

Konferencija je održana od 22. do 28. maja, u organizaciji Balkanske asocijacije za životnu sredinu. Među 300 priloženih naučnih radova, našlo se i  pet istraživanja koja su rezultat zajedničkog rada naučnika iz Crne Gore i timova univerziteta iz Irana, Makedonije i Srbije.

Usmeno izlaganje Mileve Brajušković, doktoranta Studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta iz Nikšića, proglašeno je za najbolje izlaganje mladog istraživača. Ona je nagradu osvojila za izlaganje timskog rada crnogorskih i srpskih istraživača "Indikatori regionalnih razlika u starenju populacije Crne Gore". Ona je uspješno predstavila i rad  "Uzroci i efekti starenja crnogorske populacije".

Prvu nagradu za najbolji performans i sadržaj osvojio je dr Velibor Spalević, kao vodeći autor u ime tima koji je radio na radu "Inicijacija sedimenata i zasipanje akumulacije "Duboki potok" u slivu Barajevske rijeke". On je uspješno predstavio i rad iz oblasti nauke o zemljištu, urađen u saradnji sa kolegama iz Skoplja "Sadržaj izmjenjivih kationa zemljišta nastalih na krečnjacima i dolomitima". Tokom trajanja Konferencije, na sastanku Balkanske asocijacije za životnu sredinu, dr Velibor Spalević je izabran za predstavnika za odnose sa javnošu ove Asocijacije.

Doktorant Duško Vujačić sa istog Studijskog programa je kao prvi autor, u ime tima, na poster sesiji  imao zapaženu prezentaciju rada "Proračun nanosa korišćenjem modela "Slivovi" i "Površine i rastojanja": Studija slučaja rečnog sliva Šeremetski potok, Crna Gora".

Nova objava - 30.05.2017 10:46


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.09.2017 Filozofski fakultet

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE

15.09.2017 Filozofski fakultet

Otvorena savremena učionica u okviru BESTDI projekta

DETALJNIJE

28.08.2017 Filozofski fakultet

Potpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

DETALJNIJE

17.07.2017 Filozofski fakultet

Prvi broj naučnog časopisa za afirmaciju društvenih nauka

DETALJNIJE

26.06.2017 Filozofski fakultet

Iz ugla nauke: Savremeni mediji – kreatori komunikacije bez granica

DETALJNIJE

14.06.2017 Filozofski fakultet

Dan otvorenih vrata

DETALJNIJE

13.06.2017 Filozofski fakultet

Novi horizonti i granice

DETALJNIJE

05.06.2017 Filozofski fakultet

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”

DETALJNIJE

18.05.2017 Filozofski fakultet

Predstavljen portal "Geografija za sve"

DETALJNIJE

22.04.2017 Filozofski fakultet

Istraživački boravci u okviru COST CA15137 akcije 

DETALJNIJE