18.05.2017

Predstavljen portal "Geografija za sve"

 
 

Studijski program za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Udruženje studenata „Geografija za sve“ predstavili su portal tog studijskog programa koji se bavi temama iz obalasti geografije.

Portal Geografija za sve uređivaće studenti i redovno ažurirati aktuelnim i sadržajima iz nastavnog procesa predviđenog planom i programom. Portala je aktiviran od 13. marta i sastoji se iz tri dijela: Prouči, uči, poduči (predstavljanje geografskih promjena, procesa i objakata u Crnoj Gori i u svijetu), Brza geografija (čine ga geografske karte, država sa svim simbolima i bitnim informacijama o tim državama) i Crna Gora.

Ovaj dio ima dvije cjeline - prvu cjelinu čine fotografije prirodnih ljepota, kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore, a drugu tekstovi u kojima se govori o kulturno-istorijskim spomenicima, geografskim ljepotama, reljefu, rijekama, jezerma i s


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.09.2017 Filozofski fakultet

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE

15.09.2017 Filozofski fakultet

Otvorena savremena učionica u okviru BESTDI projekta

DETALJNIJE

28.08.2017 Filozofski fakultet

Potpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

DETALJNIJE

17.07.2017 Filozofski fakultet

Prvi broj naučnog časopisa za afirmaciju društvenih nauka

DETALJNIJE

26.06.2017 Filozofski fakultet

Iz ugla nauke: Savremeni mediji – kreatori komunikacije bez granica

DETALJNIJE

14.06.2017 Filozofski fakultet

Dan otvorenih vrata

DETALJNIJE

13.06.2017 Filozofski fakultet

Novi horizonti i granice

DETALJNIJE

05.06.2017 Filozofski fakultet

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”

DETALJNIJE

30.05.2017 Filozofski fakultet

Dvije nagrade za istraživače sa Studijskog programa Geografija

DETALJNIJE

22.04.2017 Filozofski fakultet

Istraživački boravci u okviru COST CA15137 akcije 

DETALJNIJE