13.06.2017

Novi horizonti i granice


Internacionalna konferencija u Italiji (Gorizia) iz oblasti sociologije komunikacija

Na internacionalnoj konferenciji Novi horizonti i granice komunikacije koja je održana 18. i 19. maja u Italiji (Gorizia) u organizaciji Odsjeka za moderne jezike, komunikaciju, obrazovanje i društvo Univerziteta iz Udina u saradnji sa Centrom za odbranu i multifunkcionalnu zastitu Gorice učestvovala je prof. dr Lidija Vujačić sa Univerziteta Crne Gore. Radovi posvećeni sociologiji komunikacije, podijeljeni u nekoliko temata, otvorili su aktuelna pitanja poput uloge komunikacije i povjerenja, odnosa komunikacija i teritorije/a, uloge komunikacije u sukobima i fenomena propagande.

     Zajedno sa kolegama iz Italije, među kojima su bili su bila veoma značajni sociolozi i komunikolozi: Fausto Colombo, Univerzitet Cattolica del Sacro Cuore iz Milana, Giovanni Boccia Artieri sa Univerziteta iz Urbina, Fausto Colombo i Leopaldina Fortunati sa Univerziteta iz Udina Vujačić je u plenarnoj sesiji izlagala na temu Društvena uloga medija - "kreatori" komunikacije bez granica. Opširnije

Dokumenti

NewHorizonProgramUpdated.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.09.2017 Filozofski fakultet

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE

15.09.2017 Filozofski fakultet

Otvorena savremena učionica u okviru BESTDI projekta

DETALJNIJE

28.08.2017 Filozofski fakultet

Potpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

DETALJNIJE

17.07.2017 Filozofski fakultet

Prvi broj naučnog časopisa za afirmaciju društvenih nauka

DETALJNIJE

26.06.2017 Filozofski fakultet

Iz ugla nauke: Savremeni mediji – kreatori komunikacije bez granica

DETALJNIJE

14.06.2017 Filozofski fakultet

Dan otvorenih vrata

DETALJNIJE

05.06.2017 Filozofski fakultet

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”

DETALJNIJE

30.05.2017 Filozofski fakultet

Dvije nagrade za istraživače sa Studijskog programa Geografija

DETALJNIJE

18.05.2017 Filozofski fakultet

Predstavljen portal "Geografija za sve"

DETALJNIJE

22.04.2017 Filozofski fakultet

Istraživački boravci u okviru COST CA15137 akcije 

DETALJNIJE