17.07.2017

Prvi broj naučnog časopisa za afirmaciju društvenih nauka


Krajem juna, u izdanju Centra za Geopolitiku Filozofskog fakulteta UCG izašao je prvi broj naučnog časopisa Montenegrin Journal for Social Science.

Časopis je osnovala grupa istoričara sa Studijskog programa za istoriju, s namjerom da ponudi prostor za moderniji i inovativniji naučno-istraživački iskaz, kao i za afirmaciju novih ideja i mišljenja u društvenim naukama.  Montenegrin Journal for Social Science kreiran je po modelu najuticajnijih međunarodnih časopisa iz društveno-humanističkih nauka, i predstavlja prvu publikaciju ove vrste u Crnoj Gori.

Članci se objavljuju na engleskom i crnogorskom jeziku. Časopis ima međunarodni uređivački odbor, koji čine eminentni profesori iz SAD, Italije, Malezije, Njemačke, Češke i Rumunije. Glavni urednik je Živko Andrijašević, a urednici su Adnan Prekić, Dragutin Papović i Ivan Tepavčević.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a osim štampanog izdanja, omogućen je pristup svim naučnim radovima na internet izdanju na adresi www.mjss.ac.me. U prvom broju su, pored ostalih, objavljena istraživanja o političkim stavovima crnogorske studentske populacije, posebno u vezi sa NATO, određenju katoličke crkve u Crnoj Gori prema nacionalizmu, ulozi Mletačke republike u novovjekovnoj istoriji Crne Gore, odnosu intelektualaca i vlasti u periodu socijalizma.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.09.2017 Filozofski fakultet

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE

15.09.2017 Filozofski fakultet

Otvorena savremena učionica u okviru BESTDI projekta

DETALJNIJE

28.08.2017 Filozofski fakultet

Potpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

DETALJNIJE

26.06.2017 Filozofski fakultet

Iz ugla nauke: Savremeni mediji – kreatori komunikacije bez granica

DETALJNIJE

14.06.2017 Filozofski fakultet

Dan otvorenih vrata

DETALJNIJE

13.06.2017 Filozofski fakultet

Novi horizonti i granice

DETALJNIJE

05.06.2017 Filozofski fakultet

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”

DETALJNIJE

30.05.2017 Filozofski fakultet

Dvije nagrade za istraživače sa Studijskog programa Geografija

DETALJNIJE

18.05.2017 Filozofski fakultet

Predstavljen portal "Geografija za sve"

DETALJNIJE

22.04.2017 Filozofski fakultet

Istraživački boravci u okviru COST CA15137 akcije 

DETALJNIJE