Filozofski fakultet

obavještenje prebačeno u VijestiPotpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

 

Filozofski fakultet u Nikšiću je 28. avgusta 2017. godine potpisao Ugovor o sprovođenju naučno-nastavne saradnje između Filozofskog fakulteta Nikšić, Univerziteta Crne Gore i Pedagoškog fakulteta, Kopar Univerziteta na Primorskom.

Ovim Ugovorom utvrđuje se međusobna saradnja potpisnika o izvođenju naučno-nastavnog, stručnog i istraživačkog rada između Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Pedagoškog fakulteta Kopar, Primorskog univerziteta.

Ugovorne strane su saglasne da nastavnici i saradnici mogu izvoditi nastavu i naučno-istraživački rad na gostujućem Fakultetu.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print