16.12.2017

Studenti Građevinskog fakulteta rade na projektima širom svijeta


Nekadašnji studenti Građevinskog fakulteta danas su angažovani na različitim poslovima u oblasti građevinarstva širom svijeta i osvaruju izvanredne rezultate. To najbolje svjedoči o kvalitetu studenata i osposobljenosti za timski i samostalni rad, kao i zapošljivosti, smatra dekan Građevinskog fakulteta Srđa Aleksić. U razgovoru o Fakultetu, Aleksić kaže da je svaka aktivnost jednako bitna i doprinosi promjeni na bolje.

UCG: Nedavno ste uspostavili saradnju sa Institutom za standardizaciju Crne Gore. Čime je to rezultiralo? 

ALEKSIĆ: Rezultirala je potpisivanjem prve faze ugovora koja podrazumijeva prevod eurokodova u oblasti građevinarstva i izradu nacionalnih ankesa, koji predstavljaju okosnicu građevinarstva u procesu pripajanja Crne Gore Evropskoj uniji.

ImageUCG: Započete su aktivnosti na akreditaciji određenog broja ispitnih metoda Laboratorije Građevinskog fakulteta?

ALEKSIĆ: To predstavlja osnov za dalji razvoj ove veoma značajne organizacione jedinice Fakulteta, a time i unapređenja nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada, ali i stručnog rada koji se ogleda u saradnji sa privredom Crne Gore i regiona. Po tom pitanju je prifalilo operativnog vremena i nastavak radova na akreditaciji Laboratorije treba da uslijedi početkom sljedeće godine. Pored toga, sljedeće godine je planirana organizacija sedmog po redu internacionalnog naučno-stručnog skupa „Građevinarstvo-nauka i praksa (GNP)“ sa ciljem prezentacije savremenih dostignuća u nauci i struci, u oblasti građevinarstva.

UCG: Praktična nastava na Građevinskom fakultetu se tradicionalno realizuje u sklopu stručnih predmeta kroz posjete gradilištima i realizovanim objektima širom Crne Gore. Šta znači to za studente?

ALEKSIĆ: Studenti imaju priliku vizuelno sagledati sve specifičnosti i procese u izgradnji građevinskih konstrukcija, kao i jasno sagledati proračunske pretpostavke na kojima baziraju teorijski proračun. Pored toga, poseban kvalitet u realizaciji praktične nastave predstavlja veoma dobro opremeljena Laboratotija Građevinskog fakulteta, gdje studenti kroz nastavni proces realizuju različita ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija. Isticanje značaja praktične nastave koje je učinjeno aktuelnim reformama visokog obrazovanja je svakako bilo potrebno i opravdano, a sama implementacija će u perspektivi jasno pokazati valjanost i opravdanost učinjenog.

UCG: Koliko je zastupljena međunardona saradnja na Građevinskom fakultetu?

ALEKSIĆ:  Građevinski fakultet ima solidnu međunarodnu saradnju, naročito sa srodnim fakultetima iz okruženja. Svakako da treba intenzivnije poraditi na poboljšanju uslova, koji bi omogućili porast mobilnosti studenata, saradnika i nastavnika.

UCG: Koje su novine zastupljene na polju nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada i stručnog rada?

ALEKSIĆ: Generalno, nastavni proces se kontinuirano unapređuje, polje naučnoistraživačkog i stručnog rada je uobičajeno reprezentativno, saradnja sa privredom je neznatna i rukovodstvo stvara stabilne uslove za bitne promjene na tom polju. Nastavni i naučnoistraživački proces na Građevinskom fakultetu se odvijaju uredno, kvalitetno i bez zastoja, nevezano za uslove koji uvijek mogu biti bolji.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.04.2018 Građevinski fakultet

Manifestacija "Dan otvorenih vrata"

DETALJNIJE

26.04.2018 Građevinski fakultet

Održano kulturno veče Tehničkih fakulteta u amfiteatru 106

DETALJNIJE

06.04.2018 Građevinski fakultet

Realizovan besplatan kurs za program „AutoCAD“

DETALJNIJE

04.04.2018 Građevinski fakultet

Kulturno veče Tehničkih fakulteta

DETALJNIJE

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

26.03.2018 Građevinski fakultet
Besplatan kurs AUTOCAD-a za studente Građevinskog fakulteta. >>>

20.02.2018 Građevinski fakultet

Interesovanje studenata je bilo veliko za pozorišnu predstavu "Teško je reći zbogom"

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

26.12.2017 Građevinski fakultet

Sa kompanijom BEMAX potpisan ugovor o stipendiranju studenata

DETALJNIJE