17.12.2017

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu


Na Mašinskom fakultetu je u okviru redovnih seminara i obua koje su uvedene kao novina, održan po prvi put ADIŽES Seminar čiji je osnovni cilj bio upoznavanje kolektiva fakulteta sa metodologijom rada grupacije i njenim mogućnostima na polju dijagnostikovanja stanja u radnim organizacijama. Po prvi put na Univerzitetu Crne Gore urađena je tzv. SYNDAG analiza koja nam je na jedan studiozan i u praksi dokazan način pokazala prednosti, nedostatke i izazove pred kojima stoji Mašinski fakultet u budućem vremenu. 

Seminar je poslužio i za zbližavanje i gradnju timskog duha na Mašinskom fakultetu, i kreiranju nove filozofije u razvoju fakulteta koja podrazumijeva širenje odgovornosti i obaveza na više slojeva upravljanja. Rezultati analize koja će uslijediti će biti podloga za izradu Akcionog plana, čijom realizacijom će biti otklonjeni postojeći nedostaci koji su konstatovani i preduzete mjere za uanpređenje svih aktivnosti koje se na fakultetu rade.

DEKAN

Prof. dr Igor Vušanović


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Mašinski fakultet
PREDAVANJE Prof. Radovana Kovačevića. >>>

19.06.2018 Mašinski fakultet

Prof. dr Leonidas Ntziachristos održao predavanje na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE

15.06.2018 Mašinski fakultet
Predavanje prof. dr Leonidasa Ntziachristosa. >>>

04.06.2018 Mašinski fakultet

VAZNO OBAVJEŠTENJE: NAPLATA POTRAŽIVANJA ZA ŠKOLARINE!!

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet
NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE. >>>

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE

28.04.2018 Mašinski fakultet

Erasmus+ projekat REBUS - prvi sastanak sa studentima

DETALJNIJE

26.04.2018 Mašinski fakultet

Posjeta Industriji alata Trebinje

DETALJNIJE