17.12.2017

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu


Na Mašinskom fakultetu je u okviru redovnih seminara i obua koje su uvedene kao novina, održan po prvi put ADIŽES Seminar čiji je osnovni cilj bio upoznavanje kolektiva fakulteta sa metodologijom rada grupacije i njenim mogućnostima na polju dijagnostikovanja stanja u radnim organizacijama. Po prvi put na Univerzitetu Crne Gore urađena je tzv. SYNDAG analiza koja nam je na jedan studiozan i u praksi dokazan način pokazala prednosti, nedostatke i izazove pred kojima stoji Mašinski fakultet u budućem vremenu. 

Seminar je poslužio i za zbližavanje i gradnju timskog duha na Mašinskom fakultetu, i kreiranju nove filozofije u razvoju fakulteta koja podrazumijeva širenje odgovornosti i obaveza na više slojeva upravljanja. Rezultati analize koja će uslijediti će biti podloga za izradu Akcionog plana, čijom realizacijom će biti otklonjeni postojeći nedostaci koji su konstatovani i preduzete mjere za uanpređenje svih aktivnosti koje se na fakultetu rade.

DEKAN

Prof. dr Igor Vušanović


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.03.2018 Mašinski fakultet

Timski duh presudan na projektu „Studentska formula“

DETALJNIJE

13.03.2018 Mašinski fakultet

Horizon 2020: Povezivanje UCG i Mašinskog fakulteta na mrežu Vision 2020

DETALJNIJE

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE

08.12.2017 Mašinski fakultet

Obuka profesora Mašinskog fakulteta u okviru Erasmus Rebus projekta

DETALJNIJE

01.12.2017 Mašinski fakultet

Profesori Mašinskog fakulteta na konferenciji na Tajlandu

DETALJNIJE