13.03.2018

Timski duh presudan na projektu „Studentska formula“


Na Mašinskom fakultetu, na kojem se  obrazuju nove generacije inženjera, studenti su uključeni u dizajniranje, modeliranje i projektovanje različitih procesa, proizvoda, uređaja i mašina koje tradicionalno predstavljaju na Robot challenge-u. O aktivnostima studenata u ovom domenu razgovarali smo sa dekanom Mašinskog fakulteta prof. dr Igorom Vušanovićem.

 UCG: Jedan od projekata na kojima rade studenti jeste „Studentska formula“. Koji je očekivani ishod ovog projekta?

VUŠANOVIĆ: Cilj projekta „Studentska formula“ je aktiviranje svih studenata inženjerskih fakulteta i njihovo podsticanje na prije svega samostalni rad. Krajnji cilj projekta je konstruisanje vozila koje će ići na prava takmičenja u trkanju u okviru asocijImageacije studenata iz okruženja i šire. Takođe, želimo da razvijamo timski duh i zajedništvo svih studenata tehnike koji će raditi na ovom projektu.

Trenutno još uvijek radimo na  pravnom formiranju tima, a u međuvremenu naši studenti već rade na šasiji koja je ključna osnova za nadogradnju ostalih elemenata vozila koje treba da dođu. Pored toga, radi se i na nabavkama savremenih software-a kojima će se vršiti optimizacija i dizajniranje pojednih elemenata vozila.

UCG: Kažete da je važan projekat na kome Mašinski fakultet radi i projekat "Razvoja laboratorije za industrijski dizajn"?

VUŠANOVIĆ: Jedan od najvažnijih projekata, pored projekta „Studentska formula“, jeste projekat razvoja laboratorije za industrijski dizajn koji će omogućiti bolje povezivanje fakulteta sa privrednim okruženjem. Za potrebe Ministarstva nauke je već napravljena studija za sličnu laboratoriju u Tehnološkom parku u Nikšiću. U toku je izrada projekta rekonstrukcije postojeće laboratorije Mašinskog fakulteta koja će, nadamo se, do kraja ove godine poprimiti nov i savremen izgled.

 UCG: Studenti Mašinskog fakulteta se već tokom studija ističu po inoviranim proizvodima?

VUŠANOVIĆ: Studenti našeg fakulteta su svuda prepoznatljivi kao oni koji su u stanju da dizajniraju i naprave nov proizvod, projektuju i izvode različite vrste instalacija i postrojenja. Redovno učestvuju na takmičenjima Robot challenge gdje se predstavljaju sa različitim rješenjima koja su vezana za robotiku. Ovakve aktivnosti rukovodstvo Fakulteta podržava i podstiče kako bi smo mladim generacijama bolje predstavili šta je sve zapravo naša struka, a generalno i koji je značaj inženjera za društvo.

UCG: Šta je vizija proizvoda za novo vrijeme koje dolazi?

VUŠANOVIĆ: Naša vizija za budućnost je da naši svršeni studenti kada diplomiraju imaju ideju za sopstveni biznis/proizvod kojim će početi da kreiraju nove firme i proizvode, a samim tim i nova radna mjesta. Ideje za nove proizvode i ideje treba da dobiju u našim laboratorijama, koje su na raspolaganju njima a i ostalim subjektima u društvu koji pokažu interesovanje za razvoj novih ideja i proizvoda. Neke ideje već imamo, ali o njima se čuti vrlo brzo nadamo se.

 

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.03.2018 Mašinski fakultet

Horizon 2020: Povezivanje UCG i Mašinskog fakulteta na mrežu Vision 2020

DETALJNIJE

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE

17.12.2017 Mašinski fakultet

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE

08.12.2017 Mašinski fakultet

Obuka profesora Mašinskog fakulteta u okviru Erasmus Rebus projekta

DETALJNIJE

01.12.2017 Mašinski fakultet

Profesori Mašinskog fakulteta na konferenciji na Tajlandu

DETALJNIJE