08.02.2018

Onlajn kurs o Smjernicama Ujedinjenih nacija o zbrinjavanju djece bez adekvatnog roditeljskog staranja


On-line kurs o UN Smjernicama za alternativno staranje o djeci (UN Guidelines on the Alternative Care of Children) koje je Generalna skupština UN usvojila u decembru 2009.god  počinje 19. februara.

Flajer sa više informacija je u prilogu, a on-line platforma preko koje se pohađa kurs je ova: https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care.

U prilogu je originalni document Smjernica i nezvaničan prevod na naš jezik.

Učešće u kursu je besplatno ali je poznavanje engleskog jezika neophodno.

Cljevi kursa su:

  • Razumijevanje Smjernica Ujedinjenih nacija za alternativno staranje o djeci (to jest o zbrinjavanju djece bez adekvatnog roditeljskog staranja)
  • Razumijevanje kako da se primijeni potpuno i smisleno učešće djece i mladih ljudi u procesu donošenja odluka o njihovom zbrinjavanju
  • Razumijevanje dobrih praksi u prevenciji odvajanja djece od porodica, u pružanju adekvatne alternativne brige (zbrinjavanja), u organizovanju povratka u porodicu, i u procesu pripreme za osamostaljivanje
  • Razumijevanje ciljeva i prakse deinstitucionalizacije
  • Razumijevanje principa “neophodnosti” i određivanja “odgovarajućeg” zbrinjavanja
  • Razumijevanje koje su to javne politike neophodne za primjenu Smjernica Ujedinjenih nacija za alternativno staranje o djeci
  • Razumijevanje ciljeva i prakse u gejtkipingu (gejtkiping, eng. gatekeeping je sistem donošenja odluka kojim se osigurava da se djeca kojima nije potrebno alternativno zbrinjavanje prepoznaju i upute na druge relevantne usluge (na primjer za podršku porodici), a da se ona djeca kojima je potrebno alternativno zbrinjavanje smjeste na način koji je u skladu sa njihovim individualnim potrebama)

Dokumenti

MOOC on Alternative Care Guidelines .pdf

UN Guidelines for alternative care of children.pdf

Alternativno staranje.Smjernice.Nezvanican prevod.doc


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print