26.06.2017

Evropeizacija civilnog društva u Crnoj Gori i Sloveniji


Na Fakultetu političkih nauka je 21. juna održan radni sastanak u okviru bilateralnog projekta između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Ljubljani «Evropeizacija civilnog društva u Crnoj Gori i Sloveniji». Sastanku su prisustvovali članovi tima sa Fakulteta za družbene vede, prof. dr Danica Fink Hafner, prof. dr Damjan Lajh i doc. dr Meta Novak i članovi tima sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici, doc. dr Olivera Komar i Stevan Kandić.

Na sastanku je predstavljen preliminarni izvještaj prikupljanja podataka u Crnoj Gori, nakon čega su analizirane razlike i sličnosti između strukture i razvoja civilnog društva u dvije države. Takođe, dogovoren je plan daljih aktivnosti, između ostalog struktura monografije koja će biti direktni proizvod projekta, te rad na zajedničkim člancima. Naredni sastanak je zakazan za septembar u Ljubljani kada će biti predstavljeni finalni izvještaji i kada će početi rad na zajedničkoj monografiji.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print