12.07.2017

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIADTA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2017/18


U prilogu možete preuzeti PRELIMINARNU RANG LISTU kandidata prijavljenih na Konkurs za upis u prvu godinu studija, studijske 2017/18 godine.

*NAPOMENA: Prigovore na tačnost podataka možete podnositi arhivi Fakulteta političkih nauka u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine do 14.00h

O B A V J E Š T E NJ E

O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2017/18. GODINI OBAVIĆE SE 18-19 JULA 2017. GODINE U VREMENU OD 10.00 DO 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su priložiti:

1. INDEX - popunjen;

2. Dvije identične fogorafije;

3. Popunjena dva prijavna lista ŠV 20 - knjižara;

4. Uplatnica u iznosu od 5.00€ za studentsko osiguranje, na žiro račun DELTA OSIGURANJA žr. br. 530-14769-35 (poziv na broj 555) - osiguranje nije obavezno.

 

*NAPOMENA_ Kandidati koji nisu stekli pravo na upis dužni su podići dokumenta predata na konkursu najkasnije do 21. jula 2017.

Dokumenti

POLITIKOLOGIJA rang lista.pdf

SOC RAD rang lista.pdf

NOVINARSTVO rang lista.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print