Fakultet političkih nauka

Održan istraživački seminar na FPNOdržana je prva prezentacija u sklopu istraživačkog seminara na Fakultetu političkih nauka.

Istraživanje za svoju Master tezu na temu: “Univerzalna izlaznost i političke posljedice: studija Parlamentarnih izbora 2012. godine u Crnoj Gori” predstavio je Slaven Živković.

Prezentaciji je prisustvovao zavidan broj studenata i dio akademskog osoblja Fakulteta, koji su diskutovali o raznim temama vezanim za teorijske postavke rada, dobijenim rezultatima i širim implikacijama rada.

Istrazivački seminar će biti ustaljena praksa na Fakultetu političkih nauka i nastojaće da okupi sve zainteresovane za najšire oblasti političkih nauka i otvori debatu o najaktuelnijim istraživanjima kojima se bave studenti i akademsko osoblje Fakulteta.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print