Fakultet političkih nauka

PRIJAVA TEME SPECIJALISTIČKOG RADAStudenti specijalističkih akademskih studija imaju priliku prijaviti temu specijalističkog rada od 5. marta do 1. maja 2018. godine.

Obaveza studenta jeste da Studentskoj službi dostavi tri primjerka prijave potpisane od strane mentora i zavedene u arhivi Fakulteta. 

U prilogu možete preuzeti prijavu teme specijalističkog rada.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print