Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE



U CILJU PRIKUPLJANJA RELEVANTINIH INFORMACIJA O KVALITETU NASTAVE I NASTAVNOG PROCESA MOLE SE STUDENTI DA PREUZMU MAIL NALOGE U STUDENTSKOJ SLUŽBI NAJKASNIJE DO PETKA, 13. APRILA 2018. GODINE.

STUDENTIMA ĆE PUTEM MAILA BITI PROSLIJEĐENA ANKETA, KAO I SVE NEOPHODNE INFORMACIJE O TOME KAKO PRISTUPITI ANKETI, TJ. LINK I ŠIFRA.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print