17.07.2017

OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2017/18. GODINI


O B A V J E Š T E NJ E

O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2017/18. GODINI OBAVIĆE SE 18-19 JULA 2017. GODINE U VREMENU OD 10.00 DO 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

 

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su priložiti:

1. INDEX - popunjen;

2. Dvije identične fogorafije;

3. Popunjena dva prijavna lista ŠV 20 - knjižara;

4. Uplatnica u iznosu od 5.00€ za studentsko osiguranje, na žiro račun DELTA OSIGURANJA žr. br. 530-14769-35 (poziv na broj 555) -  (opciono).

 

*NAPOMENA_ Kandidati koji nisu stekli pravo na upis dužni su podići dokumenta predata na konkursu najkasnije do 21. jula 2017.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print