27.10.2017

MAPSS

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Udruženje studenata političkih nauka MAPSS (Montenegrin Association of Political Science Students) je nevladina organizacija osnovana jula 2006. godine. Otvaranje Fakulteta političkih nauka u Podgorici stvorilo je potrebu kod studenata da formiraju organizaciju koja će raditi na poboljšanju statusa studenata, razvijanju studentskog aktivizma i doprinosu razvoja političkih nauka.


Cilj organizacije je objedinjavanje studenata političkih nauka, razvijanje analitičkog i naučnog mišljenja putem projekata koji će donijeti odgovore i rješenja na zbivanja u državi i šire. Razmjena iskustava, znanja, sprovođenje originalnih ideja u djelo, kao i podsticanje drugih na akciju za rad su razlozi zbog kojih ovo udruženje opstaje i čiji članovi konstantno rade na dostizanju ovih ciljeva.

Aktivnosti MAPSS-a su organizovanje seminara, konferencija, tribina, panel diskusija, posjete institucijama, diskutovanje o raznim društveno-političkim temama i drugih vidova društvenog djelovanja. MAPSS sarađuje sa drugim sličnim organizacijama, kao i fakultetima u regionu i inostranstvu s ciljem da studenti steknu stučnu praksu iz oblasti političkih nauka.

A: 13. jul 2, 81000 Podgorica
www.mapss.me 

E: mapss.mne@gmail.com

E: info@mapss.me 

FB/TW: MAPSS


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print