14.12.2017

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka


U prilogu su zadaci sa 11. termina vježbi. U dodatnom Excel fajlu data su i rješenja. Prelaskom kursorom preko ćelija sa ključnim formulama mogu se vidjeti komentari vezani za izradu zadataka. Svaki zadatak riješen je u zasebnom Worksheet-u.

Dokumenti

V11_excel3.pdf

Excel Cas3 rjesenja.xls


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print