31.03.2017

Kontakti


Rektorat Centrala +382 (0) 20 414 255

B

Biotehnički fakultet

Adresa: Ul. Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 268 437

Faks: +382 20 268 432

Mail: btf@ac.me

Adresa: http://www.btf.ucg.ac.me

E

Ekonomski fakultet

Adresa: Adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 37, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 241 138

Faks: +382 20 241 138

Mail: ekonomija@ ac.me

Adresa: http://www.ekonomija.ac.me

Elektrotehnički fakultet

F

Fakultet dramskih umjetnosti

Adresa: Ul. Bajova br. 5, 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 231 460

Faks: +382 41 233 623

Mail: fdu@ac.me

Adresa: http://www.fdu.ucg.ac.me/

Fakultet likovnih umjetnosti

Adresa: Ul. Bajova br. 150, 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 231 506

Mail: flu@ac.me

Adresa: http://www.flu.ucg.ac.me/

Fakultet političkih nauka

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 481 169

Faks: +382 20 239 074

Mail: fpn@ac.me

Adresa: http://www.fpn.ucg.ac.me

Fakultet za pomorstvo

Adresa: Dobrota br. 36, 85331 Kotor

Telefon: +382 32 303 184, +382 32 303 188

Faks: +382 32 303 184

Mail: fzp@ac.me, fzpkotor@t-com.me

Adresa: http://www.fzpkotor.com

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 83, 81400 Nikšić

Telefon: +382 40 235 207

Faks: +382 40 235 200

Mail: fakultetzasportnk@t-com.me

Adresa: http://www.fsnk.ucg.ac.me/

Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Adresa: Stari grad br. 320, 85330 Kotor

Telefon: +382 32 322 686

Faks: +382 32 325 049

Mail: fth@ac.me

Adresa: http://fthkotor.me

Filološki fakultet

Adresa: Danila Bojovića bb, Nikšić

Telefon: +382 40 224 008

Faks: +382 40 224 008

Mail: filoloski@ac.me

Adresa: http://www.filoloski.ucg.ac.me

Filozofski fakultet

Adresa: Ul. Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić

Telefon: +38240243921

Faks: +382 40 247 109

Mail: ff@ac.me

Adresa: http://www.ff.ucg.ac.me/

G

Građevinski fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 244 905, +382 20 244 014

Faks: +382 20 241 903

Mail: gf@ac.me

Adresa: http://www.gf.ucg.ac.me/

I

Institut za biologiju mora

Adresa: Dobrota bb. P. fah 69, 85331 Kotor

Telefon: +382 32 334 570

Faks: +382 32 334 570

Mail: ibmk@ibmk.org

Adresa: http://www.ibmk.org/

Istorijski institut

Adresa: Bulevar revolucije br. 5 P. Fax 96, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 241 336

Faks: +382 20 241 336

Mail: ii@ac.me

Adresa: http://www.iicg.ucg.ac.me/

M

Mašinski fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 245 003

Faks: +382 20 245 116

Mail: mf@ac.me

Adresa: http://www.mf.ucg.ac.me/

Medicinski fakultet

Adresa: Kruševac bb, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 246 651

Faks: +382 20 243 842

Mail: infomedf@ac.me

Adresa: http://www.medf.ucg.ac.me/

Metalurško-tehnološki fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: + 382 20 245 406

Faks: + 382 20 245 406

Mail: mtf@ac.me

Adresa: http://www.mtf.ucg.ac.me/

Muzička akademija

Adresa: Ul. Njegoševa bb, 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 232 604

Faks: +382 41 232 104

Mail: ma@ac.me

Adresa: http://www.ma.ac.me/

P

Pravni fakultet

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 481 144

Faks: +382 20 481 140

Mail: pravnifakultet@t-com.me

Adresa: http://www.pravni.ucg.ac.me/

Prirodno-matematički fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 245 204

Faks: +382 20 244 608

Mail: pmf@ac.me

Adresa: http://www.pmf.ac.me/

R

Rektorat - Centar informacionog sistema

Rektorat - Centar za doktorske studije

Telefon: +382 (0) 20 414 233

Kontakt osoba: Tanja Tomanović

Rektorat - Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Mail: irouom@ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović

Rektorat - Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Telefon: +382 (0) 20 414 252

Kontakt osoba: prof.dr Aleksandar Vujović

Rektorat - Centralna univerzitetska biblioteka

Telefon: +382 (0) 20 414 245

Kontakt osoba: Mr Bosiljka Cicmil

Rektorat - Kabinet Generalnog sekretara

Telefon: +382 (0) 20 414 201

Kontakt osoba: Mr Jelena Pajković, generalni sekretar

Rektorat - Kabinet rektora

Rektorat - PR Centar

Rektorat - Sektor za finasije

Telefon: +382 (0) 20 414 206

Kontakt osoba: Vesna Rašović

Rektorat - Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Kontakt osoba: dr Ljiljana Jovanović

Rektorat - Služba računovodstva

Telefon: +382 (0) 20 414 239

Kontakt osoba: Tatjana Paunović

Rektorat - Služba za unutrašnju reviziju

Telefon: +382 (0) 20 414 237

Kontakt osoba: Sonja Raičević

Rektorat Centrala

Rektorat Šef kabineta rektora

Telefon: +382 (0) 20 414 251

Kontakt osoba: Dijana Jovanović


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print