01.01.2017

Akademska obavještenja


Odbrana magistarskog rada / Zorica Stijepović 20.01.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad / Savica Tomović 24.01.2017. Prirodno - matematički fakultet

Odbrana doktorske disertacije / mr Miomirka Lučić 25.01.2017. Filozofski fakultet

Magistarski rad / Anđela Jokić 25.01.2017. Pravni fakultet

Magistarski rad / Nemanja Janković 25.01.2017. Pravni fakultet

Magistarski rad / Nikola Beljkaš 26.01.2017. Elektrotehnički fakultet

Magistarski rad / Sanja Kostić 26.01.2017. Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Vladan Smolović 27.01.2017. Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada / Sanja Janjić 30.01.2017. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Magistarski rad / Jasmina Ćeranić 30.01.2017. Filološki fakultet

Magistarski rad / Suzana Barac 03.02.2017. Ekonomski fakultet

Odbrana magistarskog rada / Tijana Vujović 06.02.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad / Milica Radojičić 08.02.2017. Filološki fakultet

Odbrana magistarskog rada /Boško Iković 08.02.2017. Istorijski institut UCG

Odbrana magistarskog rada / Mile Baković 08.02.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad / Nadežda Mitrović 08.02.2017. Građevinski fakultet

Odbrana magistarsko rada / Ilija Derikučka 08.02.2017. Elektrotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Dino Lukač 09.02.2017. Pravni fakultet

Magistarski rad / Draženka Simović 10.02.2017. Fakultet političkih nauka

Magistarski rad / Dragana Marković 10.02.2017. Fakultet političkih nauka

Magistarski rad / Aleksandar Petrović 14.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Srđan Iličković 14.02.2017. Elektrotehnički fakultet

Magistarski rad / Arton Djokaj 15.02.2017. Ekonomski fakultet

Odbrana Magistarskog rada / Savica Tomović 15.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Marina Krivokapić 15.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

Magistarski rad / Branka Kovačević 23.02.2017. Filološki fakultet

Odbrana magistarskog rada / Jasna Pedović 27.02.2017. Arhitektonski fakultet

Magistarski rad / Nikola Nikolić 01.03.2017. Fakultet političkih nauka

Magistarski rad / Jelena Trajković 03.03.2017. Ekonomski fakultet

Odbrana magistarskog rada / Nikola Beljkaš 03.03.2017. Elektrotehnički fakultet

Magistarski rad / Milica Nikolić 06.03.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad / Ivana Cavic 07.03.2017. Ekonomski fakultet

Magistarski rad / Elma Hot 07.03.2017. Elektrotehnički fakultet

Magistarski rad / Ana Abramović Orlandić 07.03.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad - Irvin Masličić 09.03.2017. Istorijski institut UCG

Odbrana doktorske disertacije / Mr Olivera Popović 13.03.2017. Filološki fakultet

Odbrana magistarskog rada / Sanja Paunović Žarić 13.03.2017. Arhitektonski fakultet

Magistarski rad / Petar Sekulić 14.03.2017. Elektrotehnički fakultet

Odbrana doktorske disertacije / Mr Dragana Petrović 16.03.2017. Prirodno - matematički fakultet

Magistarski rad / Božović Ivan 16.03.2017. Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Magistarski rad / Perović Sanja 16.03.2017. Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada / Aida Zoronjić 17.03.2017. Pravni fakultet

Odbrana magistarskog rada / Dragana Marković 22.03.2017. Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada / Branko Lutovac 23.03.2017. Arhitektonski fakultet

Magistarski rad / Nebojša Jablan 23.03.2017. Elektrotehnički fakultet

Magistarski rad / Dušan Petričević 23.03.2017. Ekonomski fakultet

Odbrana magistarskog rada / Milica Nikolić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

Odbrana magistarskog rada / Ana Abramović-Orlandić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

Odbrana magistarskog rada / Irvin Masličić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

Magistarski rad / Marija Jovović 28.03.2017. Ekonomski fakultet

Magistarski rad / Nataša Borozan 31.03.2017. Ekonomski fakultet

Magistarski rad / Milica Joksimović 31.03.2017. Fakultet političkih nauka

Magistarski rad / Rajko Golović 31.03.2017. Fakultet političkih nauka

Doktorska disertacija / mr Martin Ćalasan 04.04.2017. Elektrotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Branka Miletić Kovačević 30.03.2017. Filološki fakultet

Odbrana magistarskog rada / Elma Hot 27.03.2017. Elektrotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada / Nikola Nikolić 22.03.2017. Fakultet političkih nauka


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print

   > Odbrana magistarskog rada / Zorica Stijepović 20.01.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad / Savica Tomović 24.01.2017. Prirodno - matematički fakultet

   > Odbrana doktorske disertacije / mr Miomirka Lučić 25.01.2017. Filozofski fakultet

   > Magistarski rad / Anđela Jokić 25.01.2017. Pravni fakultet

   > Magistarski rad / Nemanja Janković 25.01.2017. Pravni fakultet

   > Magistarski rad / Nikola Beljkaš 26.01.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Magistarski rad / Sanja Kostić 26.01.2017. Biotehnički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Vladan Smolović 27.01.2017. Građevinski fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Sanja Janjić 30.01.2017. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

   > Magistarski rad / Jasmina Ćeranić 30.01.2017. Filološki fakultet

   > Magistarski rad / Suzana Barac 03.02.2017. Ekonomski fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Tijana Vujović 06.02.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad / Milica Radojičić 08.02.2017. Filološki fakultet

   > Odbrana magistarskog rada /Boško Iković 08.02.2017. Istorijski institut UCG

   > Odbrana magistarskog rada / Mile Baković 08.02.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad / Nadežda Mitrović 08.02.2017. Građevinski fakultet

   > Odbrana magistarsko rada / Ilija Derikučka 08.02.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Dino Lukač 09.02.2017. Pravni fakultet

   > Magistarski rad / Draženka Simović 10.02.2017. Fakultet političkih nauka

   > Magistarski rad / Dragana Marković 10.02.2017. Fakultet političkih nauka

   > Magistarski rad / Aleksandar Petrović 14.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Srđan Iličković 14.02.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Magistarski rad / Arton Djokaj 15.02.2017. Ekonomski fakultet

   > Odbrana Magistarskog rada / Savica Tomović 15.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Marina Krivokapić 15.02.2017. Prirodno - matematički fakultet

   > Magistarski rad / Branka Kovačević 23.02.2017. Filološki fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Jasna Pedović 27.02.2017. Arhitektonski fakultet

   > Magistarski rad / Nikola Nikolić 01.03.2017. Fakultet političkih nauka

   > Magistarski rad / Jelena Trajković 03.03.2017. Ekonomski fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Nikola Beljkaš 03.03.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Magistarski rad / Milica Nikolić 06.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad / Ivana Cavic 07.03.2017. Ekonomski fakultet

   > Magistarski rad / Elma Hot 07.03.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Magistarski rad / Ana Abramović Orlandić 07.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad - Irvin Masličić 09.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Odbrana doktorske disertacije / Mr Olivera Popović 13.03.2017. Filološki fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Sanja Paunović Žarić 13.03.2017. Arhitektonski fakultet

   > Magistarski rad / Petar Sekulić 14.03.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Odbrana doktorske disertacije / Mr Dragana Petrović 16.03.2017. Prirodno - matematički fakultet

   > Magistarski rad / Božović Ivan 16.03.2017. Fakultet za turizam i hotelijerstvo

   > Magistarski rad / Perović Sanja 16.03.2017. Fakultet za turizam i hotelijerstvo

   > Odbrana magistarskog rada / Aida Zoronjić 17.03.2017. Pravni fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Dragana Marković 22.03.2017. Fakultet političkih nauka

   > Odbrana magistarskog rada / Branko Lutovac 23.03.2017. Arhitektonski fakultet

   > Magistarski rad / Nebojša Jablan 23.03.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Magistarski rad / Dušan Petričević 23.03.2017. Ekonomski fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Milica Nikolić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Odbrana magistarskog rada / Ana Abramović-Orlandić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Odbrana magistarskog rada / Irvin Masličić 24.03.2017. Istorijski institut UCG

   > Magistarski rad / Marija Jovović 28.03.2017. Ekonomski fakultet

   > Magistarski rad / Nataša Borozan 31.03.2017. Ekonomski fakultet

   > Magistarski rad / Milica Joksimović 31.03.2017. Fakultet političkih nauka

   > Magistarski rad / Rajko Golović 31.03.2017. Fakultet političkih nauka

   > Doktorska disertacija / mr Martin Ćalasan 04.04.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Branka Miletić Kovačević 30.03.2017. Filološki fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Elma Hot 27.03.2017. Elektrotehnički fakultet

   > Odbrana magistarskog rada / Nikola Nikolić 22.03.2017. Fakultet političkih nauka