Vijesti   >>>

22.02.2018 Međunarodna saradnja

NOVI ERASMUS+ KONKURSI - za studente i nastavnike

DETALJNIJE

19.02.2018 Međunarodna saradnja

Ondokuz Mayis Universitesi - MEVLANA

DETALJNIJE

29.01.2018 Međunarodna saradnja

Sajam italijanskih univerziteta i škola jezika u Podgorici

DETALJNIJE

20.01.2018 Međunarodna saradnja

Produženje roka za CEEPUS prijave za Mađarsku

DETALJNIJE

16.01.2018 Međunarodna saradnja

Staff Training Week - Nysa

DETALJNIJE

22.12.2017 Međunarodna saradnja
Otvoreni pozivi za treće strane u okviru tekućih H2020 projekata. >>>

11.11.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije fondacije „British Scholarship Trust“ - istraživači do 30 godina

DETALJNIJE

25.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za Hajdelberg

DETALJNIJE

21.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za Univerzitet Pila, Poljska

DETALJNIJE

14.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za Marburg

DETALJNIJE