Filološki fakultet

NOVI ERASMUS+ KONKURSI - za studente i nastavnike



Objavljeni su novi konkursi sa sljedećim univerzitetima: 

Opole - 3 mjesta za nastavnike i 1 za administrativno osoblje, rok za prijavljivanje: 11. jun (mobilnost od oktobra 2018)

Vigo - 2 mjesta za učešće u Staff Weeku od 18. do 22. juna, rok za prijavljivanje: 30. maj

Link do konkursa:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/16232-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2017-18

Važna napomena: studenti završnih godina  (teća i četvrta ) NEMAJU pravo prijave ni na jedan od ponuđenih konkursa, s obzirom da program ne podrazumijeva uslovne prijave. Odnosno, u trenutku prijave studenti moraju imati potvrdu o studiranju nivoa studija za koji se i prijavljuju na razmjenu: bachelor studenti za bachelor, master za master studije.

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta (osnovne i master studije):

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik (obrazac za prevod u prilogu popuniti i sa originalom doneti u Dekanat na provjeru i ovjeru u periodu od 11-13h, obrazac mora biti pečatiran)
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik (obrazac za prevod u prilogu popuniti i sa originalom doneti u Dekanat na provjeru i ovjeru u periodu od 11-13h, obrazac mora biti pečatiran)
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika (minimum B1 nivo) - potvrdu je moguće dobiti kod dr Milene Mrdak Mićović, milenche@t-com.me u NIkšiću odnosno kod Nataše Remiković, natasan@ac.me u Podgorici  
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora je prednost

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print