18.04.2018

U Digitalnom arhivu više od 50 odsto doktorskih disertacija


Centralna univerzitetska biblioteka unijela je u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore (PHAIDRA) 167 doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu, što predstavlja više od 50 odsto od ukupnog broja ovih radova.

Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore (PHAIDRA) je univerzitetski repozitorijum za trajno arhiviranje, čuvanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih dokumenata koji nastaju u procesu nastavnog, naučnog i istraživačkog rada na Univerzitetu.

Integralni dio repozitorijuma predstavlja podsistem doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu - E-teze Univerziteta Crne Gore.

Najstarija disertacija, čiji je elektronski oblik dobijen digitalizacijom izvorne, tj. štampane verzije, odbranjena je 1981. godine. U repozitorijum se od 2013. godine redovno unose sve disertacije, dok starije treba prethodno digitalizovati. Disertacije se mogu pretraživati i preuzimati i u sistemu E-teze i u okviru Digitalnog arhiva Univerziteta Crne Gore. Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore implementiran je 2012. godine, a Centralna univerzitetska biblioteka je odgovorna za unos doktorskih disertacija.

Univerzitetski repozitorijumi s konceptom otvorenosti i slobodne razmjene izvora informacija i znanja, kao što je PHAIDRA, omogućavaju brz i jednostavan pristup elektronskim izvorima i dokumentima, poboljšavaju njihovu diseminaciju i vidljivost, a samim tim i uticaj i značaj u naučnom svijetu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.06.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Na Univerzitetu Crne Gore nabavljena oprema za studente s oštećenjem vida i sluha

DETALJNIJE

07.05.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Univerzitet Crne Gore na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE

27.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Biblioteka Pravnog fakulteta bogatija za 289 novih naslova

DETALJNIJE

25.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

“Uzmi knjigu-sačuvaj njenu budućnost” u Pomorskoj biblioteci

DETALJNIJE

24.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Svjetski dan knjige u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

02.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta dobila na poklon legat prof. dr Božidara Milića

DETALJNIJE

21.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Predstavljen Nacrt politike pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE

19.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

LNSS trening – Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE

15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE