04.07.2017

Biblioteka predstavila rezultate Tempus i Erasmus + projekta


U okviru posjete Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) Univerzitetu Crne Gore (UCG), direktorka Centralne univerzitetske biblioteke (CUB) mr Bosiljka Cicmil predstavila je 30. juna Tempus projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima zapadnog Balkana, dok je član projektnog tima Erasmus +projekta Jelena Terzić predstavila projekat Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Sastanak sa spoljnjim ekspertom EACEA, Jasnom Hivziefendić, i programskim menadžer EACEA, Frankom Burđom (Franko Burgio), organizovan je kao dio monitoring politike te agencije, kako bi se ocijenila održivost realizovanih i tekućih Tempus i Erasmus + projekata i njihovog dugoročnog uticaja na politiku reforme visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. 

Na prezentaciji u zgradi Rektorata UCG, na kojoj su prisustvovali rektor, rektorski tim, koordinatori projekata i dekani univerzitetskih jedinica, direktorka Biblioteke mr Bosiljka Cicmil posebno je govorila o uticaju Tempus projekta na institucionalni i nacionalni razvoj bibliotečko-informacionog sistema, odnosno o uključivanju svih biblioteka UCG u sistem COBISS.CG i uspostavljanju Digitalnog arhiva UCG – PHAIDRA.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

16.05.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka premašila 100.000 zapisa u COBISS-u

DETALJNIJE

13.10.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen dokument Nabavna politika Centralne univerzitetske biblioteke

DETALJNIJE

05.10.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Obilježen Nacionalni dan podizanja svijesti o bibliotekama

DETALJNIJE

05.10.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Nacionalni dan podizanja svijesti o bibliotekama

DETALJNIJE

21.07.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

CUB domaćin bibliotekarski sa Univerziteta u Opalu

DETALJNIJE

20.07.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Biblioteka Pravnog fakulteta bogatija za 17 računara i PS štampač

DETALJNIJE

12.06.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Konferencija Informacijska pismenost u zemljama Zapadnog Balkana

DETALJNIJE

23.06.2016 Centralna univerzitetska biblioteka

Seminarska biblioteka u novim ormarima

DETALJNIJE

14.06.2016 Centralna univerzitetska biblioteka
Modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj kadrova i reforme bibliotečke djelatnosti (LNSS). >>>