04.07.2017

Biblioteka predstavila rezultate Tempus i Erasmus + projekta


U okviru posjete Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) Univerzitetu Crne Gore (UCG), direktorka Centralne univerzitetske biblioteke (CUB) mr Bosiljka Cicmil predstavila je 30. juna Tempus projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima zapadnog Balkana, dok je član projektnog tima Erasmus +projekta Jelena Terzić predstavila projekat Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Sastanak sa spoljnjim ekspertom EACEA, Jasnom Hivziefendić, i programskim menadžer EACEA, Frankom Burđom (Franko Burgio), organizovan je kao dio monitoring politike te agencije, kako bi se ocijenila održivost realizovanih i tekućih Tempus i Erasmus + projekata i njihovog dugoročnog uticaja na politiku reforme visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. 

Na prezentaciji u zgradi Rektorata UCG, na kojoj su prisustvovali rektor, rektorski tim, koordinatori projekata i dekani univerzitetskih jedinica, direktorka Biblioteke mr Bosiljka Cicmil posebno je govorila o uticaju Tempus projekta na institucionalni i nacionalni razvoj bibliotečko-informacionog sistema, odnosno o uključivanju svih biblioteka UCG u sistem COBISS.CG i uspostavljanju Digitalnog arhiva UCG – PHAIDRA.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

18.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

U Digitalnom arhivu više od 50 odsto doktorskih disertacija

DETALJNIJE

02.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta dobila na poklon legat prof. dr Božidara Milića

DETALJNIJE

21.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Predstavljen Nacrt politike pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE

19.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

LNSS trening – Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE

15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

10.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pilot LNSS trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

12.12.2017 Centralna univerzitetska biblioteka

Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)

DETALJNIJE