02.06.2017

Biblioteka Ekonomskog fakulteta

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Biblioteka Ekonomskog fakulteta formirana je ubrzo nakon osnivanja Fakulteta 1960. godine. Biblioteka raspolaže sa  oko 18.332 naslova knjiga (oko 14.353 na crnogorskom/srpskom/hrvatskom/bosanskom jeziku i oko 3.979 naslova na drugim jezicima), 3.863 jedinice serijskih publikacija ( 3.225 domaćih i 638 stranih ) i sa oko 5.000 jedinica neknjižne građe (doktorski, magistarski, specijalistički, diplomski, elektronske knjige, časopisi, i propratna građa),.

U Biblioteci postoje dva odjeljenjaPodgorica i Bijelo Polje, ali odjeljenje u Bijelom Polju ne izdaje knjige na korišćenje i ne radi sa studentima.

Biblioteka ima formirane dvije zbirke (građa iz zbirki se ne daju na korišćenje):

  • Muzejski primjerak (knjige koje je izdao Fakultet i građu čiji su autori profesori i saradnici na Fakultetu);
  • Studije koje su radili saradnici Instituta za društveno-ekonomska istraživanja kao organizacione jedinice Ekonomskog fakulteta.

Bibliotečka čitaonicu ima 46 mjesta i računarsku salu sa 12 mjesta.

Fondove Biblioteke koristi nastavno-naučno osoblje i studenti Ekonomskog fakulteta i to pod sljedećim uslovima:

  • Udžbenici se zavisno od broja primjeraka daju na korišćenje do 3 mjeseca (manji broj naslova) ili do 1 mjesec;
  • Ostala građa daje se na korišćenje do 15 radnih dana.

Broj građe koju jedan student može pozajmiti ograničen je i to:

  • za udžbenike do tri nastavna predmeta (ako npr. za neki predmet ima više knjiga to se računa kao jedan predmet);
  • i do tri knjige ostale građe, s tim da ako student ima pozajmljene udžbenike to mu se ne računa prilikom pozajmice dodatne literature.

Doktorski i magistarski radovi (pisani), kao i serijske publikacije daju se na korišćenje samo u Čitaonici. Neknjižna građa ne daje se na korišćenje. Građa se naručuje lično ili telefonom.

Fondove Biblioteke mogu koristiti i studenti svih fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore i srednjoškolci samo u prostorijama Biblioteke i Čitaonice, uz predhodno naručivanje (dan prije).

Fakultet je pretplaćen na EBSCO bazu, ali je njeno korišćenje omogućeno samo na Fakultetu.

Od 2003. godine Biblioteka je članica sistema COBIB.CG. U sistemu COBISS za sada se radi obrada monografski i serijskih publikacija, neknjižne građe i pozajmica. Baza je pretraživa sa adrese - http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20005&lani=SR

Od 2010. godine Biblioteka je počela elektronsku pozajmicu u sistemu COBISS (koristi se segment član, građa domaće biblioteke, vraćanje građe, izrada opomena ...). Servis Moja biblioteka u ovom segmetu koristi se samo za Pregled pozajmljene građe i Istoriju pozajmljene građe (prelaskom na segment COBISS3/Pozajmica izbrisana je istorija ranijih transakcija kod članova i može se vidjeti samo istorija od januara 2016. godine).

Međubiliotečka pozajmica realizuje se sporadično i to sa Nacionalnom, Univerzitetskom i Narodnom bibliotekom "Radosav Ljumović".

Radno vrijeme: Radnim danima - od 8.30 do 21.00h 

                            Subotom - od 9.00 do 15.00h

 

Kontakt:

Dragana Šoć, dipl.ecc, bibliotekar obrađivač - draganas@ac.me 

Slavica Brković, knjižničar - slavicab@ac.me

Dušanka Božović, knjižničar - dusanka@ac.me

Nikolina Joksimović, nadzornik u čitaonici - nikolinaj@ac.me 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print