17.01.2018

Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2017/18


Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Splitu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

Konkurs za učešće u Staff Trening nedjelji u Varšavi

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Opolama

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training nedjeljama u organizaciji Univerziteta na Kritu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Šćećinu, Poljska

Konkurs za Univerzitet u Reggio Calabriu_30.mart 2018

Konkurs za razmjenu sa Silesian tehnološkim univerzitetom

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Pili, Poljska

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Aegeanu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Osijeku

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Iasi, Rumunija

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom TEI iz Atine

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Alba Iuli, Rumunija

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varšavi

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bariju

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Piri Reis u Istanbulu


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print

   > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

   > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Splitu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

   > Konkurs za učešće u Staff Trening nedjelji u Varšavi

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Opolama

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu

   > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training nedjeljama u organizaciji Univerziteta na Kritu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj

   > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Šćećinu, Poljska

   > Konkurs za Univerzitet u Reggio Calabriu_30.mart 2018

   > Konkurs za razmjenu sa Silesian tehnološkim univerzitetom

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Pili, Poljska

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Aegeanu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Osijeku

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Iasi, Rumunija

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom TEI iz Atine

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Alba Iuli, Rumunija

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varšavi

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bariju

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Piri Reis u Istanbulu