04.09.2017

Erasmus+


Erasmus+ je novi program za saradnju Evropske unije u  oblasti obrazovanja, mladih i sporta u periodu koji zamijenio dotadašnji Erasmus Mundus program, a sa realizacijom je počeo 2014. godine. 

Univerziteti sa kojima je UCG do sada sklopio saradnju u okviru ovog programa su:

 1. Ekonomski univerzitet u Beču
 2. Slovački univerzitet tehnologije u Bratislavi
 3. Univerzitet Sophia Antipolis u Nici
 4. Univerzitet u Hajdelbergu
 5. Univerzitet u Juvaksuli
 6. Univerzitet u Ljubljani
 7. Katolički Univerzitet Luven
 8. Univerzitet Alba Iulija
 9. Univerzitet u Lundu
 10. Univerzitet primijenjenih nauka u Nisi
 11. Tehnički Univerzitet u Ostravi
 12. Ekonomski Univerzitet u Bratislavi
 13. Likovna akademija u Varšavi
 14. Likovna akademija u Sofiji
 15. Likovna akademija u Nansiju
 16. Politehnički univerzitet u Bariju
 17. Univerzitet u Rigi
 18. Univerzitet u Zagrebu
 19. Akademija likovnih umjetnosti u Varšavi
 20. Univerzitet Francois Rabelais u Turu
 21. METU Univerzitet u Ankari
 22. Univerzitet u Opoli
 23. Univerzitet u Katovicama
 24. Muzički konzervatorijum Đuzepe Tratini u Trstu
 25. La Sapienza u Rimu
 26. Univerzitet u Gracu
 27. Univerzitet Politecnico di Milano
 28. Tehnološki obrazovni institut u Atini
 29. Univerzitet Iasi
 30. Univerzitet u Sćećinu
 31. Univerzitet u Granadi
 32. Univerzitet u Saarlandu
 33. Univerzitet u Mariboru
 34. Univerzitet u Splitu
 35. Univerzitet Politecnhnica delle Marche u Ankoni
 36. Tehnički univerzitet u Frajbergu
 37. Univerzitet u Salzburgu
 38. Ekonomski univerzitet u Varni
 39. Univerzitet u Rigi (Riga Building College)
 40. Univerzitet “Dante Aligheri”, Reggio Calabria
 41. Aristotel Univerzitet u Solunu
 42. Univerzitet u Temišvaru
 43. Humbolt Univerzitet u Berlinu
 44. The D.A. Tsenov akademija u Bugarskoj
 45. Univerzitet u Osijeku
 46. Poljoprivredni univerzitet u Freisinu, Njemačka
 47. Pomorski fakultet u Norveškoj
 48. Univerzitet u Holandiji (ljetnja skola)
 49. Filološki fakultet UMU-GEST na Islandu
 50. Akademija likovnih umjetnosti i dizajna u Bratislavi
 51. Univerzitet u Finskoj
 52. Univerzitet u Lublinu
 53. Akademija likovnih umjetnosti u Rigi
 54. Akademija likovnih umjetnosti u Mačerati
 55. Tehnološki obrazovni institut na Kritu
 56. Univerzitet u Aegeanu
 57. Univerzitet u Varšavi
 58. Univerzitet u Madeiri
 59. Univerzitet Nova de Lisboa u Lisabonu
 60. Norveški univerzitet nauke i tehnologije
 61. Middlesex univerzitet u Londonu
 62. Akademija umjetnosti u Vilnius
 63. Pila Univerzitet u Poljskoj
 64. Marburg Univezitet
 65. Liepaja univezitet u Letoniji
 66. Saima univerzitet primijenjenih nauka u Finskoj
 67. Universidade de Lisboa Afaculdade de Bellas Artes (Akademija umjetnosti u Lisabonu)
 68. Konzorcijum univerziteta MARENOSTRUM iz Portugalije
 69. Aveiro univerzitet iz Portugalije
 70. Beira univerzitet iz Portugalije 
 71. Sportska akademija u Rigi 
 72. Klaipeda State University of Applied Sciences- Pomorska akademija 
 73. Silesian University of Technology iz Poljske
 74. Piri Reis Univerzitet iz Istanbula

Periodi mobilnosti za studente mogu trajati od 3 do 12 mjeseci,a izabrani studenti dobijaju mjesečnu stipendiju, uz pokrivene troškove puta i osiguranja tokom perioda mobilnosti.


Kako se prijaviti?

Konkursi za prijavu za mobilnosti u okviru Erasmus+ programa objavljuju se na sajtu UCG (http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6488-erasmus-konkursi)  i sajtovima fakulteta. Prijave se podnose fakultetu na kojem studirate, a potrebno je priložiti:

 • Dokaz o  prosječnoj ocjeni preveden na engleski jezik
 • Potvrdu o studiranju
 • Potvrdu o znanju jezika 
 • Motivaciono pismo
 • CV u Europass formatu
 • Pismo preporuke 

Dokumentacija jenešto drugačija za studente doktorskih studija, kao i za akademsko, odnosno, administrativno osoblje. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju u terminima konsultacija, od ponedjeljka do četvrtka od 14.00 do 16.00 časova, ili putem e-maila: irouom@ac.me 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print