> Erasmus+ konkursi_objavljeni u zimskom semestru 2017/18

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici, rok 30.oktobar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu, rok 23. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj, rok 15. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska, 31. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska, 31. oktobar  2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi, 31. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru, Rumunija,1. novembar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Solunu,6. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari, 23. oktobar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu, 30. oktobar 2017

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ređo Kalabriju,30. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu, 5. novembar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom na Kritu, 30. oktobar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Pila Univerzitetom u Poljskoj, 15. novembar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu,20. oktobar  2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu, 1. novembar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama, 10. novembar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi, 22. oktobar 2017. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Marburgu,20. novembar 2017. ( za studente )

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Atini

       > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu

       > Konkurs za razmjenu sa Egejskim univerzitetom u Grčkoj

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu,Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u Lisabonu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ljubljani

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Liepaji, Letonija

       > Obnovljen konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Bugarskoj

       > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu (teaching staff exchange)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Beira Interior u Portugaliji

       > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

       > Konkurs za razmjenu sa Opole univerzitetom u Poljskoj

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Opole

       > Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom METU u Ankari

       > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska (2.poziv za razmjenu u ljetnjem semestru)

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

   > Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2017/18

       > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Splitu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

       > Konkurs za učešće u Staff Trening nedjelji u Varšavi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Opolama

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training nedjeljama u organizaciji Univerziteta na Kritu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Šćećinu, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Silesian tehnološkim univerzitetom

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Pili, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Aegeanu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Osijeku

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Iasi, Rumunija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom TEI iz Atine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Alba Iuli, Rumunija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varšavi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bariju

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Piri Reis u Istanbulu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Solunu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu _ Second call

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu (staff)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici (drugi poziv za apliciranje)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Vigo u Španiji

       > Erasmus + konkurs za Univerzitet NOVA, Portugalija

       > Konkurs za Univerzitet Aveiro, Portugalija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

       > Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka, rok prijave 15. maj 2018. godine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Lundu, rok prijave 10. maj 2018.

       > Konkurs za učešće u Staff Training week-u na Univerzitetu u Vigu _second call

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Opoli, Poljska_second call

       > Erasmus + konkurs za Silesian Univerzitet za tehnologiju u Poljskoj _ second call

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici _ doktorske studije

       > Konkurs za razmjenu sa Silesian tehnološkim univerzitetom_3rd call_studenti