> Erasmus+ konkursi_objavljeni u zimskom semestru 2017/18

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj

       > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru, Rumunija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Solunu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ređo Kalabriju

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom na Kritu

       > Konkurs za razmjenu sa Pila Univerzitetom u Poljskoj

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

       > Konkurs za razmjenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Marburgu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Atini

       > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu

       > Konkurs za razmjenu sa Egejskim univerzitetom u Grčkoj

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu,Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u Lisabonu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ljubljani

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Liepaji, Letonija

       > Obnovljen konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Bugarskoj

       > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu (teaching staff exchange)

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Beira Interior u Portugaliji

       > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

       > Konkurs za razmjenu sa Opole univerzitetom u Poljskoj

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Opole

       > Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom METU u Ankari

       > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska (2.poziv za razmjenu u ljetnjem semestru)

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

   > Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2017/18

       > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Splitu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

       > Konkurs za učešće u Staff Trening nedjelji u Varšavi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Opolama

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training nedjeljama u organizaciji Univerziteta na Kritu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj

       > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Šćećinu, Poljska

       > Konkurs za Univerzitet u Reggio Calabriu_30.mart 2018

       > Konkurs za razmjenu sa Silesian tehnološkim univerzitetom

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Pili, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Aegeanu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Osijeku

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Iasi, Rumunija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom TEI iz Atine

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Alba Iuli, Rumunija

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varšavi

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bariju

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Piri Reis u Istanbulu