04.09.2017

Erasmus+ konkursi_objavljeni u zimskom semestru 2017/18


Ovdje možete naći konkurse za mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa sa univerzitetima sa kojima Univerzitet Crne Gore ima sklopljene bilateralne ugovore.

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Sva dokumentacija potrebna za prijavu na Erasmus + konkurse mora biti na engleskom jeziku. Za CV je neophodno da bude u Europass formatu.

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici, rok 30.oktobar 2017. godine

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu, rok 23. oktobar 2017.

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj, rok 15. oktobar 2017.

Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska, 31. oktobar 2017.

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska, 31. oktobar  2017.

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru, Rumunija

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Solunu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ređo Kalabriju

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom na Kritu

Konkurs za razmjenu sa Pila Univerzitetom u Poljskoj

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

Konkurs za razmjenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Marburgu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje)

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Atini

Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu

Konkurs za razmjenu sa Egejskim univerzitetom u Grčkoj

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu,Njemačka

Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u Lisabonu

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ljubljani

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Liepaji, Letonija

Obnovljen konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Bugarskoj

Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu (teaching staff exchange)

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Beira Interior u Portugaliji

Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

Konkurs za razmjenu sa Opole univerzitetom u Poljskoj

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Opole

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom METU u Ankari

Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska (2.poziv za razmjenu u ljetnjem semestru)

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici, rok 30.oktobar 2017. godine

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu, rok 23. oktobar 2017.

       > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj, rok 15. oktobar 2017.

   > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska, 31. oktobar 2017.

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska, 31. oktobar  2017.

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru, Rumunija

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Solunu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ređo Kalabriju

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom na Kritu

   > Konkurs za razmjenu sa Pila Univerzitetom u Poljskoj

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

   > Konkurs za razmjenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Marburgu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje)

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Atini

   > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu

   > Konkurs za razmjenu sa Egejskim univerzitetom u Grčkoj

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, Njemačka

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu,Njemačka

   > Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u Lisabonu

       > Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u Lisabonu

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ljubljani

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Liepaji, Letonija

   > Obnovljen konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Bugarskoj

   > Konkurs za razmjenu sa La Sapienza Univerzitetom u Rimu (teaching staff exchange)

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Beira Interior u Portugaliji

   > Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Marenostrum konzorcijuma (Portugalija)

   > Konkurs za razmjenu sa Opole univerzitetom u Poljskoj

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Opole

   > Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

   > Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom METU u Ankari

   > Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska (2.poziv za razmjenu u ljetnjem semestru)

   > Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u u organizaciji Univerziteta u Nisi, Poljska