12.02.2018

Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u botaniku


Botanika kao naučna disciplina; Razvoj botanike kroz istoriju; Osobine biljaka; Ciljevi izučavanja predmeta; Metod nastave; Načini ocjenjivanja; Literatura. 

Dokumenti

Silabus_predmeta_i_uvod_u_botaniku.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Dokumenti   >>>

19.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Dodatni materijal. >>>

19.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Bioče, Biogradska gora i Kolašin - spisak biljaka. >>>

14.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Dvanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Euphorbiaceae-Orchidaceae. >>>

13.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Model herbarskog lista. >>>

12.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Jedanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Betulaceae-Loranthaceae. >>>

07.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Osma laboratorijska vježba - Glavočike; Tipovi cvasti i ploda (materijal). >>>

07.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Deseto predavanje - Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače; Skrivenosjemenjače: Magnoliaceae-Papaveraceae. >>>

01.05.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Sedma laboratorijska vježba - Alge, gljive i lišajevi; Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače (materijali). >>>

27.04.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Plavnica i Virpazar - spisak biljaka. >>>

23.04.2018 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Deveto predavanje - Osnovi sistematike i nomenklature biljaka; Alge, gljive i lišajevi. >>>