02.06.2018

Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena


U prilogu se nalazi evidencija osvojenih poena u toku semestra na svim provjerama znanja (maksimalno 40 poena).

Sve eventualne propuste i greške prijaviti predmetnom nastavniku do termina završnog ispita. 

Dokumenti

Evidencija predispitnih poena _ Botanika.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print