> Plan javnih nabavki

       > 

       > Plan za 2015.godinu

       > Arhiva

   > Tenderi

       > Pozivi i amandmani

       > Odluke

       > Ugovori

   > Nabavke male vrijednosti

       > KETERING 2017.

       > RESTORANSKE USLUGE 2017.

       > RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SA UGRADNJOM I ISPORUKOM MATERIJALA 2017.

       > POKLONI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU 2017.

       > RADOVI ZA NABAVKU I UGRADNJU ANKER ZAVRTNJEVA 2017.

       > REZERVNI DJELOVI ZA AUTOMOBILE - GUME 2017.

       > AKSESOAR 2017.

       > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

       > MREŽNI UREDJAJ 2017.

       > LAPTOPOVI 2017.

       > NABAVKA DRONA 2017.

       > VIDEO NADZOR 2017.

       > ANTROPOMETRIJSKI SET 2017.

       > NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI VATROGASNOG DOMA 2017.

       > NABAVKA USLUGE REMONTA ČAMCA 2017.

       > LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017.

       > SANACIJA SANITARNOG ČVORA 2017.

       > NABAVKA USLUGE POVEZIVANJE ČASOPISA I NOVINA ZA POTREBE CUB 2017.

       > NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE 2017.

       > USLUGE PRESS KLIPINGA 2017.

       > IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

       > NABAVKA OPREME ZA GMDSS SIMULATOR 2017.

       > USLUGE ŠTAMPE ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA 2017.

       > INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2017.

       > NABAVKA RAZNE KANCELARIJSKE OPREME 2017.

       > NASTAVNI MATERIJAL ZA OBUKU POMORACA 2017.

       > USLUGE UČENJA STRANIH JEZIKA 2017.

       > IT NAUČNO STRUČNI SKUP 2018.

       > HTZ OPREMA 2018.

       > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2018.

       > POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNE NAMJENE 2018.

       > NABAVKA MINERALNIH ĐUBRIVA 2018.

       > DJELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2018.

       > LIKOVNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE NASTAVE 2018.

       > SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2018.

       > FOLIJARNO ĐUBRIVO ZA BTF 2018.

       > NABAVKA ROTACIONOG VAKUM UPARIVAČA 2018.

       > NABAVKA OPREME ZA PROJEKAT 2018.

       > USLUGE ZAKUPA ŠTANDA 2018.

       > ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE PRAKTIČNE OBUKE STUDENATA NA BRODU, VAN BRODA I NA KOPNU 2018.

       > USLUGE PREVOĐENJA 2018.

       > OPREMA I PROGRAM ZA TELEKOMUNIKACIJU 2018.

       > USLUGE KALIBRACIJE MJERNE OPREME 2018.

       > NABAVKA GORIVA ZA PLOVILA 2018.

       > ŠTAMPANI PVC MATERIJAL ZA KANCELARIJSKE I SAJAMSKE POTREBE 2018.

       > TELEKOMUNIKACIONA OPREMA - MOBILNI TELEFON 2018.

   > Hitne nabavke

   > Izvještaji

   > Portal Uprave za javne nabavke Crne Gore