16.06.2017

Pravilnici / Uputstva / Povelje / Poslovnici


Dokumenti

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE

POSLOVNIK O RADU SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

PRAVILNIK O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU - 22.02.2018

UPUTSTVO O PEČATIMA I ŠTAMBILJIMA - 03.03.2016.

PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA MIŠLJENJA O PROGRAMIMA KANDIDATA ZA REKTORA UCG - 24.04.2017.

PRAVILA O UNUTRAŠNJEM REDU U REKTORATU UCG - 24.04.2017.

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU REKTORATA UCG - 24.04.2017.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UCG - 06.02.2017.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA CRNE GORE - 26.09.2016.

POVELJA UNUTRAŠNJE REVIZIJE ZA UNIVERZITET CRNE GORE - 26.01.2016.

STATUT STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA CRNE GORE - 25.12.2015.

ETIČKI KODEKS - 06.10.2015.

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 06.10.2015.

ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 26.03.2015.

ODLUKA O DOPUNI PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA _ 08.05.2018..pdf

PRAVILA STUDIRANJA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA - 06.10.2015.

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA - 06.10.2015.

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA 2004. - 06.10.2015.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU SISTEMA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANJA GOSTUJUĆEG PROFESORA I ISTAKNUTOG STRUČNJAKA ISTAKNUTOG UMJETNIKA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODJELJIVANJA ZVANJA I PRAVIMA PROFESORA EMERITUSA - 06.10.2015.

PRAVILNIK O DODJELI POČASNIH TITULA I DRUGIH PRIZNANJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU NABOLJIH STUDENATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILA O MOBILNOSTI STUDENATA - 06.10.2015.

PRAVILNIK O PROCEDURI I ROKOVIMA IZBORA, POSTUPKU PRESTANKA FUNKCIJE I RAZRJEŠENJA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA MIŠLJENJA O PROGRAMIMA KANDIDATA ZA REKTORA UCG

PRAVILA O KORIŠĆENJU AKADEMSKE MREŽE UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IZBORA ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UCG, PREDSJEDNIKA I ČLANOVE STUDENTSKIH VIJEĆA NA UNIVERZITETSKIM JEDINICAMA - 06.10.2015.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print