27.03.2017

Nabavke male vrijednosti


KETERING 2017.

RESTORANSKE USLUGE 2017.

RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SA UGRADNJOM I ISPORUKOM MATERIJALA 2017.

POKLONI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU 2017.

RADOVI ZA NABAVKU I UGRADNJU ANKER ZAVRTNJEVA 2017.

REZERVNI DJELOVI ZA AUTOMOBILE - GUME 2017.

AKSESOAR 2017.

USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

MREŽNI UREDJAJ 2017.

LAPTOPOVI 2017.

NABAVKA DRONA 2017.

VIDEO NADZOR 2017.

ANTROPOMETRIJSKI SET 2017.

NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI VATROGASNOG DOMA 2017.

NABAVKA USLUGE REMONTA ČAMCA 2017.

LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017.

SANACIJA SANITARNOG ČVORA 2017.

NABAVKA USLUGE POVEZIVANJE ČASOPISA I NOVINA ZA POTREBE CUB 2017.

NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE 2017.

USLUGE PRESS KLIPINGA 2017.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

NABAVKA OPREME ZA GMDSS SIMULATOR 2017.

USLUGE ŠTAMPE ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA 2017.

INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2017.

NABAVKA RAZNE KANCELARIJSKE OPREME 2017.

NASTAVNI MATERIJAL ZA OBUKU POMORACA 2017.

USLUGE UČENJA STRANIH JEZIKA 2017.

IT NAUČNO STRUČNI SKUP 2018.

HTZ OPREMA 2018.

USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2018.

POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNE NAMJENE 2018.

NABAVKA MINERALNIH ĐUBRIVA 2018.

DJELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2018.

LIKOVNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE NASTAVE 2018.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2018.

FOLIJARNO ĐUBRIVO ZA BTF 2018.

NABAVKA ROTACIONOG VAKUM UPARIVAČA 2018.

NABAVKA OPREME ZA PROJEKAT 2018.

USLUGE ZAKUPA ŠTANDA 2018.

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE PRAKTIČNE OBUKE STUDENATA NA BRODU, VAN BRODA I NA KOPNU 2018.

USLUGE PREVOĐENJA 2018.

OPREMA I PROGRAM ZA TELEKOMUNIKACIJU 2018.

USLUGE KALIBRACIJE MJERNE OPREME 2018.

NABAVKA GORIVA ZA PLOVILA 2018.

ŠTAMPANI PVC MATERIJAL ZA KANCELARIJSKE I SAJAMSKE POTREBE 2018.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print

   > KETERING 2017.

   > RESTORANSKE USLUGE 2017.

   > RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SA UGRADNJOM I ISPORUKOM MATERIJALA 2017.

   > POKLONI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU 2017.

   > RADOVI ZA NABAVKU I UGRADNJU ANKER ZAVRTNJEVA 2017.

   > REZERVNI DJELOVI ZA AUTOMOBILE - GUME 2017.

   > AKSESOAR 2017.

   > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

   > MREŽNI UREDJAJ 2017.

   > LAPTOPOVI 2017.

   > NABAVKA DRONA 2017.

   > VIDEO NADZOR 2017.

   > ANTROPOMETRIJSKI SET 2017.

   > NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI VATROGASNOG DOMA 2017.

   > NABAVKA USLUGE REMONTA ČAMCA 2017.

   > LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017.

   > SANACIJA SANITARNOG ČVORA 2017.

   > NABAVKA USLUGE POVEZIVANJE ČASOPISA I NOVINA ZA POTREBE CUB 2017.

   > NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE 2017.

   > USLUGE PRESS KLIPINGA 2017.

   > IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

   > NABAVKA OPREME ZA GMDSS SIMULATOR 2017.

   > USLUGE ŠTAMPE ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA 2017.

   > INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2017.

   > NABAVKA RAZNE KANCELARIJSKE OPREME 2017.

   > NASTAVNI MATERIJAL ZA OBUKU POMORACA 2017.

   > USLUGE UČENJA STRANIH JEZIKA 2017.

   > IT NAUČNO STRUČNI SKUP 2018.

   > HTZ OPREMA 2018.

   > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2018.

   > POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNE NAMJENE 2018.

   > NABAVKA MINERALNIH ĐUBRIVA 2018.

   > DJELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2018.

   > LIKOVNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE NASTAVE 2018.

   > SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2018.

   > FOLIJARNO ĐUBRIVO ZA BTF 2018.

   > NABAVKA ROTACIONOG VAKUM UPARIVAČA 2018.

   > NABAVKA OPREME ZA PROJEKAT 2018.

   > USLUGE ZAKUPA ŠTANDA 2018.

   > ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE PRAKTIČNE OBUKE STUDENATA NA BRODU, VAN BRODA I NA KOPNU 2018.

   > USLUGE PREVOĐENJA 2018.

   > OPREMA I PROGRAM ZA TELEKOMUNIKACIJU 2018.

   > USLUGE KALIBRACIJE MJERNE OPREME 2018.

   > NABAVKA GORIVA ZA PLOVILA 2018.

   > ŠTAMPANI PVC MATERIJAL ZA KANCELARIJSKE I SAJAMSKE POTREBE 2018.