> KETERING 2017.

   > RESTORANSKE USLUGE 2017.

   > RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SA UGRADNJOM I ISPORUKOM MATERIJALA 2017.

   > POKLONI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU 2017.

   > RADOVI ZA NABAVKU I UGRADNJU ANKER ZAVRTNJEVA 2017.

   > REZERVNI DJELOVI ZA AUTOMOBILE - GUME 2017.

   > AKSESOAR 2017.

   > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

   > MREŽNI UREDJAJ 2017.

   > LAPTOPOVI 2017.

   > NABAVKA DRONA 2017.

   > VIDEO NADZOR 2017.

   > ANTROPOMETRIJSKI SET 2017.

   > NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI VATROGASNOG DOMA 2017.

   > NABAVKA USLUGE REMONTA ČAMCA 2017.

   > LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017.

   > SANACIJA SANITARNOG ČVORA 2017.

   > NABAVKA USLUGE POVEZIVANJE ČASOPISA I NOVINA ZA POTREBE CUB 2017.

   > NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE 2017.

   > USLUGE PRESS KLIPINGA 2017.

   > IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017.

   > NABAVKA OPREME ZA GMDSS SIMULATOR 2017.

   > USLUGE ŠTAMPE ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA 2017.

   > INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2017.

   > NABAVKA RAZNE KANCELARIJSKE OPREME 2017.

   > NASTAVNI MATERIJAL ZA OBUKU POMORACA 2017.

   > USLUGE UČENJA STRANIH JEZIKA 2017.

   > IT NAUČNO STRUČNI SKUP 2018.

   > HTZ OPREMA 2018.

   > USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2018.

   > POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNE NAMJENE 2018.

   > NABAVKA MINERALNIH ĐUBRIVA 2018.

   > DJELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2018.

   > LIKOVNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE NASTAVE 2018.

   > SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2018.

   > FOLIJARNO ĐUBRIVO ZA BTF 2018.

   > NABAVKA ROTACIONOG VAKUM UPARIVAČA 2018.

   > NABAVKA OPREME ZA PROJEKAT 2018.

   > USLUGE ZAKUPA ŠTANDA 2018.

   > USLUGE KALIBRACIJE MJERNE OPREME 2018.