Obavještenja

Datum Naslov
18.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Tijana Pejatović/Prirodno-matematički fakultet >>>
18.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Slađana Kovačević/Filozofski fakultet >>>
14.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Vanja Čabarkapa/Fakultet političkih nauka  >>>
13.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Petar Lekić/Istorijski institut >>>
11.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Milica Minić/Prirodno-matematički fakultet >>>
07.06.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Anđele Draganić - Elektrotehnički fakultet >>>
07.06.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Sidite Duli - Elektrotehnički fakultet u Podgorici >>>
04.06.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Anđela Ceković/Fakultet za turizam i hotelijerstvo >>>
31.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Milena Đurović/ Prirodno-matematički fakultet >>>
31.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultet >>>
30.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/Nenad Prelević/Građevinski fakultet >>>
25.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Sanja Bulatović/Fakultet političkih nauka >>>
25.05.2018
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije/ Sonja Ivanović/Prirodno-matematički fakultet u Podgorici >>>
24.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/Elektrotehnički fakultet >>>
24.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet >>>
24.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Petar Lekić/ Istorijski institut >>>
23.05.2018
Rektorat
Magistarski radovi/Brankica Nedović/Marina Čelebić/Nada Baković/ Istorijski institut >>>
23.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Marija Vojinović/Prirodno-matematički fakulte >>>
18.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Kerović Sabrina/ Biotehnički fakultet >>>
18.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje >>>
18.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nina Ćirović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje >>>
16.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/Tijana Pejatović/Prirodno-matematički fakultet >>>
16.05.2018
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije/ Nina Serdar/Građevinski fakultet >>>
10.05.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultet >>>
20.04.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Bogića Gligorovića - Prirodno-matematički fakultet >>>
20.04.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Ivane Bošković - Prirodno-matematički fakultet >>>
20.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet >>>
19.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nemanja Đurašković/Ekonomski fakultet >>>
18.04.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Snežane Vujošević - Elektrotehnički fakultet >>>
17.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje >>>
13.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Gorica Harović/Filološki fakultet >>>
11.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Dragan Bošković/Arhitektonski fakultet >>>
10.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Anđela Caković/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo >>>
05.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Marko Radoman/Ekonomski fakultet >>>
05.04.2018
Rektorat
Doktorska disertacija/Sidita Duli/ Elektrotehnički fakultet >>>
05.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Jelena Žarić/ Fakultet političkih nauka >>>
04.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Neda Papović/Filološki fakultet >>>
04.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/ Elektrotehnički fakultet >>>
03.04.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Mirko Joković/Fakultet političkih nauka >>>
29.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nemanja Ružić/Prirodno-matematički fakultet >>>
27.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultet >>>
27.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultet >>>
27.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nina Ćirović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje >>>
26.03.2018
Rektorat
Doktorski rad/ Anđela Draganić/Elektrotehnički fakultet >>>
26.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nikola Kosović/Građevinski fakultet >>>
23.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Darko Vućić/Ekonomski fakultet >>>
20.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/Haris Mekić/Pravni fakultet >>>
19.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/Draženka Simović/Fakultet političkih nauka >>>
16.03.2018
Rektorat
Doktorska disertacija Uglješe Uroševića, Elektrotehnički fakultet >>>
14.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/Sanja Bulatović/Fakultet političkih nauka >>>
14.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/Jelena Gagović/Fakultet političkih nauka >>>
07.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultet >>>
02.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Anđela Bulatović/Prirodno-matematički fakultet >>>
02.03.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Darko Medin/Prirodno-matematički fakultet >>>
27.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/Ivica Vuković/Elektrotehnički fakultet >>>
26.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Tijana Đoković/Ekonomski fakultet >>>
26.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Jovana Marković/Prirodno-matematički fakultet >>>
22.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Dragana Dabetić/ Ekonomski fakultet >>>
15.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Darka Medina/Prirodno-matematički fakultet >>>
15.02.2018
Rektorat
Odbrana magistarskog rada/ Vrbica Maša/ Metalurško-tehnološki fakultet >>>
14.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultet >>>
14.02.2018
Rektorat
 Magistarski rad/ Namanja Ružić/ Prirodno-matematički fakultet >>>
14.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Milena Đurović/Prirodno-matematički fakultet  >>>
09.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultet >>>
02.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Žana Novović/Fakultet političkih nauka >>>
02.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultet >>>
01.02.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Milica Vušurović/Arhitektonski fakultet Podgorica >>>
26.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Vrbica Maša/Metalurško-tehnološki fakultet >>>
25.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Sunčica Rogić/Ekonomski fakultet >>>
25.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Duško Milanović/Ekonomski fakultet >>>
23.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Neda Papović/Filološki fakultet >>>
19.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Jelena Žarić/Fakultet političkih nauka >>>
19.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/Mirko Joković/Fakultet političkih nauka >>>
18.01.2018
Rektorat
Doktorska disertacija/Nina Serdar/Građevinski fakultet >>>
16.01.2018
Rektorat
Odbrana magistarskog rada/ Dijana Nuculović/ Pravni fakultet >>>
16.01.2018
Rektorat
Odbrana magistarskog rada/ Vladimirka Mirković/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje >>>
16.01.2018
Rektorat
Magistarski rad/ Nebojša Delić/Primijenjene studije menadžmenta >>>
11.01.2018
Rektorat
Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe Đuričić >>>
11.01.2018
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela Radojević >>>
10.01.2018
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Danijela Veličković >>>
29.12.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / Mr Sonja Ivanović >>>
25.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika Durutović >>>
22.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Milena Nikolić >>>
21.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović >>>
21.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladimir Kostić >>>
21.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir Stevanović >>>
20.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Nina Ćirović >>>
15.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Aleksandra Novičić >>>
14.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović >>>
12.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Vladimirka Mirković >>>
12.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Zoran Popović >>>
11.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor Stanovčić >>>
06.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nikola Kosović >>>
06.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović >>>
05.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Boljević >>>
05.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jasmina Kalač >>>
04.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Pješčić >>>
01.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Marija Glomazić >>>
01.12.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Vanja Radulović >>>
27.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Bojana Asanović >>>
24.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Luka Janković >>>
24.11.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Ugljaša Urošević >>>
23.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Šemso Kalač >>>
22.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Pajović >>>
22.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Milica Vušurović >>>
22.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Sanja Vlaisavljević >>>
21.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir Stevanović >>>
20.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja Vuljaj >>>
17.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vučko Fatić >>>
16.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Dragan Bošković >>>
15.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jelena Ljucović >>>
14.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tatijana Rutešić >>>
10.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Ivanović >>>
09.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladimir Kostić >>>
09.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor Stanovčić >>>
08.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Rajko Kecojević >>>
07.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Milena Nikolić >>>
06.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Milena Raonić >>>
03.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Milica Stanišić >>>
02.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Tanasijević >>>
02.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Damjanović >>>
02.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sanja Šćepanović >>>
02.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika Durutović >>>
01.11.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Anđela Bulatović >>>
31.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slavica Bošković >>>
31.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jovana Marković >>>
30.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina Šćepanović >>>
23.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tijana Ivanišević >>>
23.10.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / mr Goran Popivoda >>>
23.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet / Marko Popović >>>
23.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Anđela Đelević >>>
23.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica >>>
19.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Milena Mačić >>>
19.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Jelena Miljanić >>>
18.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja Vuljaj >>>
16.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Šemso Kalač >>>
10.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović >>>
10.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić >>>
06.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Miloš Petrović >>>
03.10.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila Gagić >>>
28.09.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / mr sci Halita Malokua >>>
26.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci. >>>
20.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić >>>
20.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Aleksandra Nikčević >>>
19.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci. >>>
13.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mirza Gargović >>>
08.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Marija Bubanja >>>
07.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filozofski fakultet / Vukota Vukotić >>>
06.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila Gagić >>>
04.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Stefan Đukanović >>>
04.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milija Bajčeta, Spec.Sci. >>>
01.09.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina Šćepanović >>>
30.08.2017
Rektorat
Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci. >>>
20.07.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ. >>>
20.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci. >>>
12.07.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela Radojević >>>
11.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Dejan Bratić >>>
11.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Marko Đekić >>>
11.07.2017
Rektorat
Raspisan javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinu >>>
07.07.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / Mr sci Mihailo Vukmirović >>>
07.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Dijana Nuculović >>>
06.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić >>>
03.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Nikoleta Golubović >>>
03.07.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica / Odložena odbrana >>>
30.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Aleksandra Nikčević >>>
19.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Slavica Tomović >>>
19.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Milica Vujačić >>>
19.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Delibašić >>>
16.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Luka Lazović >>>
16.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija mr Gorana Popivode/Prirodno-matematički fakultet >>>
15.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milija Bajčeta >>>
14.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tanja Rogač >>>
13.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut / Ljiljana Bajčetić >>>
12.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Aleksandra Rakočević >>>
09.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Nikoleta Golubović >>>
08.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Petar Sekulić >>>
08.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Šoškić >>>
06.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Fakultet političkih nauka / MSc Mehmed Đečević >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Radovan Puletić >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Jovana Rogošić >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Vuk Vujnović >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Miloš Vukanović >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Svetlana Vukčević >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Dejan Vukić >>>
06.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan >>>
06.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivan Koprivica >>>
05.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Bulatović >>>
05.06.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać >>>
02.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Branko Džakula >>>
02.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula >>>
02.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nadežda Mitrović >>>
01.06.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Jablan >>>
31.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Mačić Milena >>>
30.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Arsenije Boljević >>>
30.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Đukanović Stefan >>>
25.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Aleksandra Rakočević >>>
24.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut / Ljiljana Bajčetić >>>
24.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mladen Janjević >>>
18.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dijana Martinčić >>>
17.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Ilda Softić >>>
16.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Marko Popović >>>
16.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jasmin Kuč >>>
15.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Bošković Slavica >>>
12.05.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milica Radojičić >>>
12.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Radulović >>>
10.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Šćepanović >>>
09.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Šoškić >>>
08.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica >>>
08.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Bojana Djuričković >>>
04.05.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Miljanić Jelena >>>
28.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Delibašić >>>
28.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Danilo Tomić >>>
26.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić >>>
25.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tanja Rogač >>>
20.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bajagić Balša >>>
20.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Radule Novović >>>
20.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Jasmin Kuč >>>
19.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Olivera Raičević >>>
18.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Nemanja Janković >>>
18.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Anđela Jokić >>>
13.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Božović Ivan >>>
13.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja >>>
11.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Branko Džakula >>>
10.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Iković Boško >>>
10.04.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Popović Lidija >>>
06.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Pedović Jasna >>>
05.04.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović >>>
04.04.2017
Rektorat
Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan >>>
31.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nataša Borazan >>>
31.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Milica Joksimović >>>
31.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet politčkih nauka / Rajko Golović >>>
30.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Branka Miletić Kovačević >>>
29.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Ilda Softić >>>
28.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Jovović >>>
27.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Elma Hot >>>
24.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Irvin Masličić >>>
24.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Ana Abramović-Orlandić >>>
24.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Milica Nikolić >>>
23.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dušan Petričević >>>
23.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Jablan >>>
23.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovac >>>
22.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Dragana Marković >>>
22.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić >>>
17.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Aida Zoronjić >>>
16.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja >>>
16.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Božović Ivan >>>
16.03.2017
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Prirodno - matematički fakultet / Mr Dragana Petrović >>>
14.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Petar Sekulić >>>
13.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Sanja Paunović Žarić >>>
13.03.2017
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović >>>
09.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Irvin Masličić >>>
07.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Ana Abramović Orlandić >>>
07.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Elma Hot >>>
07.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Cavic >>>
06.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Milica Nikolić >>>
03.03.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Nikola Beljkaš >>>
03.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Trajković >>>
01.03.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić >>>
27.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Jasna Pedović >>>
23.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Branka Kovačević >>>
15.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić >>>
15.02.2017
Rektorat
Odbrana Magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Savica Tomović >>>
15.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Arton Djokaj >>>
14.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković >>>
14.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović >>>
10.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Dragana Marković >>>
10.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Draženka Simović >>>
09.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dino Lukač >>>
08.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Ilija Derikučka >>>
08.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nadežda Mitrović >>>
08.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Mile Baković >>>
08.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Boško Iković >>>
08.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Milica Radojičić >>>
06.02.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Tijana Vujović >>>
03.02.2017
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Suzana Barac >>>
30.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić >>>
30.01.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić >>>
27.01.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Vladan Smolović >>>
26.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Sanja Kostić >>>
26.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nikola Beljkaš >>>
25.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Nemanja Janković >>>
25.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Anđela Jokić >>>
25.01.2017
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić >>>
24.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Savica Tomović >>>
20.01.2017
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Zorica Stijepović >>>
13.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Marko Savić >>>
13.01.2017
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Almedina Vukić >>>
30.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tošić Marko >>>
28.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jovana Saičić >>>
28.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dragan Popović >>>
28.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đovana Nilaj >>>
27.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Tijana Vujović >>>
27.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Mila Baković >>>
27.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Zorica Stijepović >>>
27.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Boško Iković >>>
26.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milan Marković >>>
26.12.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović >>>
23.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Jelena Radonjić >>>
23.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Ilija Derikučka >>>
23.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković >>>
22.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Slađana Kavarić >>>
22.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević >>>
22.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Biljana Stanković >>>
16.12.2016
Rektorat
Magistarki rad / Pravni fakultet / Dino Lukač >>>
15.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ognjen Vukčević >>>
12.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Mijanović Jelena >>>
06.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Stanković Biljana >>>
06.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Pavlović Pavle >>>
05.12.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković >>>
05.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula >>>
02.12.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vesna Trogrlić >>>
30.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Indira Kadić >>>
29.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vanja Ivanović >>>
24.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tatjana Mališić-Delević >>>
22.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mladen Rakočević >>>
18.11.2016
Rektorat
Magistarski broj / Ekonomski fakultet / Jelena Jankovic >>>
11.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Milan Marković >>>
10.11.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać >>>
09.11.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Marija Mijušković >>>
04.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Ilić Saša >>>
04.11.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Mirjana Božović Glogovac >>>
02.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Jelena Mijanović >>>
02.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Slađana Kavarić >>>
01.11.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet dramskih umjetnosti / Jelena Mišeljić >>>
01.11.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vukomirka Kankaraš >>>
28.10.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Ajković >>>
25.10.2016
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić >>>
21.10.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vjera Medojevic >>>
20.10.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Andrea Vukčević >>>
13.10.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević >>>
10.10.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Prirodno - matematički fakultet / Mr Dragane Petrović >>>
29.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić >>>
29.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Bojana Obradović >>>
23.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Koković Ljubiša >>>
21.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Mirjane Božović Glogovac >>>
20.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Stanković >>>
20.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet /Jelena Lalić >>>
15.09.2016
Rektorat
Javna odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić >>>
12.09.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić >>>
09.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Sanja Paunović >>>
09.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet dramskih umjetnosti / Jelena Mišeljić >>>
09.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vladana Lalatovic >>>
08.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Vladan Smolović >>>
08.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovc >>>
07.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Metalurško - tehnološki fakultet / Ivana Milašević >>>
07.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović >>>
06.09.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević >>>
05.09.2016
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Jelena Rabrenović >>>
02.09.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić >>>
31.08.2016
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Sanja Vlahović >>>
29.08.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Nataša Jovović >>>
18.07.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić >>>
18.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Vanja Veljović >>>
18.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi >>>
12.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković >>>
12.07.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kristina Mitrović >>>
12.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Biljana Niković >>>
11.07.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina >>>
11.07.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Burić >>>
08.07.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Mrdak-Mićović >>>
05.07.2016
Rektorat
Magistarski rad / Metalurško - tehnološki fakultet / Ivana Milašević >>>
05.07.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sandra Bulajić >>>
04.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Nina Nikolić >>>
01.07.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Diana Čokorilo >>>
29.06.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Marija Mijušković >>>
28.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Vanja Veljović >>>
27.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Bojana Jaćimović >>>
27.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Saša Kandić >>>
27.06.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Mašinski fakultet / mr Esad Tombarević >>>
24.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Drakulović Ana >>>
22.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dražen Raičković >>>
21.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Ksenija Rakočević >>>
20.06.2016
Rektorat
Magistarki rad / Filozofski fakultet / Sokolj Beganaj >>>
20.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Radoje Femić >>>
20.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milorad Durutović >>>
17.06.2016
Rektorat
Magistarki rad / Ekonomski fakultet / Radović Goran >>>
17.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vučetić Biljana >>>
17.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić >>>
17.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Miloš Keker >>>
15.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Alden Selmanović >>>
10.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Strunjaš Filip >>>
10.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Janković Marko >>>
10.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nina Nikolić >>>
09.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi >>>
03.06.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković >>>
02.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Adrović Jasmina >>>
02.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Kašćelan Ana >>>
01.06.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević >>>
01.06.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Zerina Ćatović >>>
30.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Popović >>>
30.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milica Šljivančanin >>>
27.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Burzanović >>>
26.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Rina Mučaj >>>
26.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Alija Dervić >>>
26.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić >>>
25.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Obradović >>>
25.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Biljana Ivanović >>>
25.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović >>>
25.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović >>>
25.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević >>>
24.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Tamara Labudović >>>
24.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević >>>
20.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Hajdana Šarović >>>
20.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić >>>
20.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Biljana Niković >>>
20.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Sanja Ćetković >>>
20.05.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Branka Živković >>>
17.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Dragan Ilijević >>>
16.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Milorad Durutović >>>
13.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković >>>
13.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Radoje Femić >>>
12.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Aleksandar Konatar >>>
11.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Vladana Mrdak >>>
11.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Almedina Bošnjak >>>
11.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić >>>
11.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović >>>
09.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sara Vujošević >>>
09.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Ksenija Rakočević >>>
06.05.2016
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Zerina Ćatović >>>
06.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar >>>
05.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Miroslav Kukavičić >>>
04.05.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Miodrag Radović >>>
28.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Kandić Bogoljub >>>
28.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnčki fakultet / Pavlović Dragana >>>
27.04.2016
Rektorat
Ciljevi i očekivani rezultati doktorske teze / Elektrotehnički fakultet / mr Anđela Draganić >>>
27.04.2016
Rektorat
Ciljevi i očekivani rezultati doktorske teze / Elektrotehnički fakultet / mr Miloš Brajović >>>
26.04.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Milica Ljumović >>>
22.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Diana Čokorilo >>>
21.04.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Ševket Drnda >>>
19.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vesko Pejak >>>
14.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Aida Zoronjić >>>
13.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar >>>
12.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nataša Bovan >>>
12.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Alija Dervić >>>
12.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Tamara Labudović >>>
11.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Dragan Ilijević >>>
08.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Čvorović >>>
07.04.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović >>>
07.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Jelena Lalić >>>
01.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nikola Vujošević >>>
01.04.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Martin Bojaj >>>
31.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milica Ljumović >>>
23.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivan Lalević >>>
18.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ana Dautović >>>
17.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladana Mrdak >>>
16.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kapetanović Melida >>>
14.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Iva Božović >>>
11.03.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina >>>
11.03.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Nataša Jovović >>>
10.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Miroslav Kukavičić >>>
10.03.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Leković >>>
02.03.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Milena Burić >>>
29.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Šćepanović >>>
29.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Ivana Mučalica >>>
24.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Dragica Damjanović >>>
23.02.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Sonja Spadijer >>>
22.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Fakultet likovnih umjetnosti / Vukićević Slobodan >>>
22.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Božović >>>
19.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Novica Vujović >>>
18.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović >>>
17.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Sabina Hajdarpašić >>>
15.02.2016
Rektorat
Doktorska disertacija / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić >>>
11.02.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Veselin Manojlović >>>
10.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milović Vesna >>>
09.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Ševket Drnda >>>
09.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Milica Filipovć >>>
05.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marinko Grubović >>>
04.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Pejaković >>>
04.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bojana Radulović >>>
01.02.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petrović Dražen >>>
29.01.2016
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Maša Jovović >>>
27.01.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Elektrotehnički fakultet / mr Maja Delibašić >>>
21.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević >>>
21.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Pravni fakultet / Miodrag Radović >>>
18.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Lješković Sanja >>>
15.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Miloš Orović >>>
15.01.2016
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Dragana Čarapić >>>
14.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Novica Daković >>>
14.01.2016
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Malidžan Radoš >>>
30.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Pejaković >>>
29.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Mašinski fakultet / Grujičić Rade >>>
28.12.2015
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Sandra Racković >>>
28.12.2015
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Fakultet političkih nauka / mr Nebojša Čagorović >>>
23.12.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Branka Živković >>>
22.12.2015
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Željka Čurović >>>
22.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Gordana Rovčanin >>>
22.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Dragan Bošković >>>
21.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Šćepanović Ljudmila >>>
18.12.2015
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Nikola Bojić >>>
17.12.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević >>>
16.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Žugić Jovana >>>
14.12.2015
Rektorat
Prezentacija polaznih istraživanja / Elektrotehnički fakultet / mr Uglješa Urošević >>>
14.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Filološki fakultet / Tanja Đonlaga >>>
11.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mervan Avdović >>>
10.12.2015
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Vesna Sofilj >>>
10.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Miloš Orović >>>
08.12.2015
Rektorat
Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Teodora Gojšin >>>
08.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Radisav Mumović >>>
07.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tamara Mijušković >>>
04.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kemal Zoronjić >>>
04.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mithat Bahović >>>
04.12.2015
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slađana Mijanović >>>
01.12.2015
Rektorat
Odbrana doktorske disertacije / Prirodno - matematički fakultet / mr Nevena Mijajlović >>>
30.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Gordana Tomović >>>
27.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Maša Jovović >>>
26.11.2015
Rektorat
Prezentacija polaznih istraživanja / Pomorski fakultet Kotor / mr Jovan Šušić >>>
25.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ksenija Slavković >>>
25.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đorđe Kaluđerović >>>
25.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet dramskih umjetnosti / Slavko Kalezić >>>
24.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VOJINOVIĆ ANA >>>
24.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Novica Daković >>>
23.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Dubravka Nikčević >>>
20.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VUČELIĆ MILOŠ >>>
19.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Čurović Željka >>>
18.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / KLIKOVAC DANIJELA >>>
17.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / IVANA GOŠOVIĆ >>>
12.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Sandra Racković >>>
11.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kašćelan Aleksandar >>>
09.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Pavličić Anja >>>
06.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Boženka Kalezić >>>
06.11.2015
Rektorat
Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nikola Bojić >>>
06.11.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / mr Slavka Burzanovića >>>
05.11.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Sonja Špadijer >>>
30.10.2015
Rektorat
Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Veselin Manojlović >>>
30.10.2015
Rektorat
Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Dubravka Radulović >>>
27.10.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Nataša Krivokapić >>>
26.10.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović >>>
23.10.2015
Rektorat
Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović >>>
19.10.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Alivodić Anda >>>
16.09.2015
Rektorat
Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marko Markovic >>>