Obavještenja

Datum Naslov
24.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
SEMINAR IZ MATEMATIKE I FIZIKE >>>
24.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidatkinje Marije Vojinović >>>
24.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Drugi poziv za razmjenu osoblja sa Univerzitetom u Vigu >>>
18.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
PRELIMINARNI RASPOREDI ZAVRSNIH ISPITA - Junski rok 2018. >>>
16.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
KONAČNI RASPOREDI PREDAVANJA I VJEZBI U LJETNJEM SEMESTRU >>>
15.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje za studente o naplati školarine >>>
15.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Lidije Slović >>>
15.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidatkinje Tijane Pejatović >>>
14.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Jelene Dragaš >>>
14.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Ponuda za zaposlenje u firmi CosyLab firmi u Sloveniji >>>
09.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
TERMINI ZA STUDENTSKE ANKETE >>>
07.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
SEMINAR IZ MATEMATIKE I FIZIKE >>>
03.05.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za staff razmjenu sa Univerzitetom u Lundu. >>>
28.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED ISPITA U SALI 106 - Jun 2018 >>>
28.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Dostavljanje projektnih predloga u okviru Fonda CEI >>>
28.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs sa univerzitetom u Frajbergu, Njemačka. >>>
24.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Drugi Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Jadransko-jonskog transnacionalnog programa >>>
20.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED TERMINA KOLOKVIJUMA U SALI 106 >>>
19.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Seminar matematike i fizike - predavanje prof. dr Vesne Popović-Bugarin >>>
18.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu osoblja sa Univerzitetom METU u Ankari >>>
18.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije kandidatkinje Ivane Bošković >>>
18.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Bogića Gligorovića >>>
12.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Dušana Boljanića >>>
10.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD >>>
05.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za za razmjenu osoblja sa Univerzitetom Vigo u Španiji >>>
05.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu osoblja sa Univerzitetom NOVA u Portugaliji >>>
05.04.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa sa Aveiro univerzitetom u Portugalu >>>
29.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
POZIV ZA RADIONICU - Mogucnosti za istrazivace i studente >>>
27.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidata Nemanje Ružića >>>
26.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Lazara Stankovića >>>
26.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ilije Perovića >>>
26.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu >>>
16.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ljuba Marićevića >>>
13.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Evgenije Račić >>>
02.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anđele Bulatović >>>
02.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidata Darka Medina >>>
02.03.2018
Prirodno-matematički fakultet
Potrebna dva mlada visoko-motivisana istraživača (student, saradnik ili nastavnik)! >>>
26.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jovane Marković >>>
22.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs sa Univerzitetom u Solunu >>>
21.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Predavanja i vjezbe iz UVODA U KOMBINATORIKU >>>
16.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Marije Mićunović >>>
15.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje studentima vezano za plaćanje školarine >>>
15.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Danijele Veličković >>>
14.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Nemanje Ružića >>>
14.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Kerima Hadžajlića >>>
14.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Milene Đurović >>>
13.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Darka Medina >>>
13.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Aleksandre Guberinić >>>
12.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varsavi >>>
12.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Predavanja iz PSIHOLOGIJE >>>
07.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Granadi >>>
07.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Atini >>>
07.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarland-u >>>
07.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za Ljetnju školu o sistemima modela ćelija u Rimu >>>
07.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Alme Kurtiš >>>
02.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene Ljucović >>>
01.02.2018
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Jovane Đokić >>>
31.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univeriztetom Iasi, Rumunija >>>
31.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za Univerzitet u Nici. >>>
23.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkursi za razmjenu sa Univerzitetima:GRAC, VARSAVA, OPOLE i SARLAND >>>
23.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs Univerziteta na Kritu >>>
15.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Nisi, Poljska >>>
15.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Novi način prijave naučnih radova! >>>
10.01.2018
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Danijele Veličković >>>
29.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Doktorska disertacija i izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije mr Sonje Ivanović >>>
28.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Neradni dani >>>
25.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Danijele Damjanović >>>
22.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Tijane Soković >>>
21.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED POLAGANJA ISPITA NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA >>>
20.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
RAPORED POLAGANJA ISPITA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA A, B, C i D (januarski ispitni rok 2017/2018.) >>>
20.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Raspored termina ispita u sali 106 u januarskom ispitnom roku 2017/2018. godine >>>
20.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED POLAGANJA ISPITA NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA (januarski ispitni rok 2017/2018) >>>
20.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje vezano za školarine >>>
14.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Maje Medenice >>>
06.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Stefana Đoga >>>
06.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Poziv za dostavljanje regionalnih projektnih prijedloga u okviru Fonda za Zapadni Balkan >>>
05.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Predlaganje kandidata za člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore >>>
04.12.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ivane Milović >>>
24.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Olge Vulević >>>
22.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs sa Beira Interior Univerzitetom u Portugaliji >>>
21.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ informativni dan >>>
20.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Seminar iz matematike i fizike >>>
16.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Medjunarodna konferencija Algebre i Analize >>>
15.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Jelene Ljucović >>>
14.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
MINISTARSTVO NAUKE o b j a v i l o KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA >>>
13.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Seminar matematike i fizike 16.11.2017: predavanje prof. dr Žarko Pavićević "Fragmenti dinamike Mebijusovih preslikavanja i teoreme Liuvila i Pikara" >>>
13.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Seminar matematike i fizike >>>
10.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Dejana Jaramaza >>>
07.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Nataše Šarović >>>
07.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana polaznih istraživanja kandidata Branka Anđića >>>
07.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za podsticanje ucesca u programima H2020 i COST >>>
07.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus + konkurs za Univerzitet La Sapienza >>>
06.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Predavanje profesora Friedrich Haslinger-a >>>
03.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana Magistarskog rada kandidata Milice Stanišić >>>
03.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ivane Femić >>>
02.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Naučna tribina o superračunarima u CANU  >>>
02.11.2017
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Anđele Bulatović >>>
31.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Jovane Marković >>>
30.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Jovana Gajića >>>
26.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ konkurs za Univerzitet NOVA u Lisabonu >>>
26.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana magistarskog rada kandidata Valentine Šćepanović >>>
26.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Nataše Đokić >>>
23.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana doktorske disertacije kandidata Msc Gorana Popivode >>>
22.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ konkursi >>>
22.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu >>>
20.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Vernesa Zagore >>>
19.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Sonje Ćuković >>>
17.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Lucije Palibrk >>>
16.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Milice Stanišić >>>
16.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Upis na magistarske studije >>>
09.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Obavjestenje studijskog programa BIOLOGIJA >>>
09.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ane Boljević >>>
06.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Itane Bubanje >>>
05.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Andreja Vukovića >>>
05.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ konkursi >>>
04.10.2017
Prirodno-matematički fakultet
Otvoreni dani nauke - EU Zona: Bolja povezanost i širenje izvrsnosti – Horizont 2020 i COST >>>
28.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Info dan o programima mobilnosti u Rektoratu Univerziteta Crne Gore - 03.10. 2017. >>>
28.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Erdala Ajanovića >>>
26.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Termini engleskog jezika 1 (A i B smjer) >>>
25.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Danijele Senić >>>
22.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Zimska škola o evropskom prehrambenom sistemu za 30 studenata >>>
22.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ konkurs za Alexandru Ioan Cuza University of Iasi u Rumuniji >>>
21.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Ilije Ćetkovića >>>
18.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED CASOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA >>>
15.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Studentsko prvenstvo Crne Gore u tenisu >>>
15.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED CASOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA >>>
14.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Dragane Šćepanović >>>
13.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Nici >>>
12.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED PREDAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU 2017/2018 (programi A,B,C i D) >>>
12.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Uplata skolarina >>>
12.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Bojana Mikovića >>>
12.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Kristine Radović >>>
12.09.2017
Prirodno-matematički fakultet
Specijalistički rad kandidata Božidara Šoškića >>>
31.08.2017
Prirodno-matematički fakultet
Škola retorike >>>
20.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Kolektivni godisnji odmori na UCG >>>
18.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPOREDI ISPITA NA PMF U AVGUSTOVSKOM ROKU >>>
17.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Zane Jevrić >>>
17.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Milene Čukić >>>
17.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Upis na Prirodno-matematički fakultet (jul 2017.) - KONAČNE RANG-LISTE I INFORMACIJE O UPISU >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Anđele Mijanović >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Amine Kujović >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Bojane Čejović >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Balše Asanovića >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Nikole Trajkovića >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Luke Bulatovića >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Hajlije Hoxha >>>
13.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Antona Đokaja >>>
12.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Božidara Despotovića >>>
12.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Jelene Matović >>>
12.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Miroslava Sekulića >>>
07.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA >>>
06.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata JELENE BRNOVIĆ >>>
05.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Važno! Termin prijavljivanja ispita za avgustovski rok >>>
04.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Predraga Ćosovića >>>
04.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
IV petnička škola mikroskopije i II petnička škola molekularne biologije. >>>
04.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Vidne Burić >>>
03.07.2017
Prirodno-matematički fakultet
Poziv studentima završnih godina računarstva i matematike >>>
26.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Javna odbrana teme doktorske disertacije mr Sandre Jokanović >>>
26.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata Milice Kandić >>>
23.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Magistarski rad Ilde Softić >>>
23.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Magistarski rad Jasmina Kuča >>>
23.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
II BIO-ICT ljetnja škola >>>
20.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Raspored polaganja završnih ispita u sali 207 >>>
20.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Raspored polaganja završnih ispita u sali 106 >>>
16.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Doktorska disertacija mr Gorana Popivode "Ekstremi uslovno-Gausovih procesa" >>>
16.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Prethodna web-stranica Prirodno-matematičkog fakulteta >>>
16.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA FIZIKA >>>
16.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA STUDIJSKIH PROGRAMA A, B C I D >>>
15.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Poziv za četvrti ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja za "Horizont 2020" >>>
06.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
MonteCredit: Oglas za posao IT programer >>>
04.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana teme doktorske disertacije (polaznih istraživanja) kandidata Aladina Crnkića >>>
01.06.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada kandidata JULIJE DAMJANOVIĆ >>>
20.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Obilježavanje 30 godina Erasmus programa >>>
20.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Odbrana specijalističkog rada Vladimira Ivanovića >>>
20.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata JASMINA KUČA >>>
19.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi >>>
19.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Uplata školarine >>>
11.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Raspored održavanja kolokvijuma u sali 106 >>>
11.04.2017
Prirodno-matematički fakultet
Početni kurs njemačkog jezika >>>