Vijesti

Datum Naslov
24.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Obuka i trening u hotelijerstvu na primjeru Montenegro Stars Hotel Group kompanije >>>
23.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Antropometrijsko mjerenje studenata Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo >>>
14.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Gostujuće predavanje - Miro Đurković >>>
11.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Predavanje: Zaposleni kao najznačajni resurs hotela Budva >>>
10.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Studentkinje sa profesoricom dr Nedom Donat posjetile kompleks Luštica Bay >>>
07.05.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Gostujuće predavanje Milene Raičković, HR menadžera kompanije Montenegro Stars Hotel Group >>>
27.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Međunarodni kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo - Turizmijada 2018 >>>
26.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
FTH na Danu otvorenih vrata >>>
18.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
HR praksa hotela Hilton - sa gostujućeg predavanja >>>
11.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD >>>
10.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Profesorica Ivona Jovanović u Nici na Univerzitetu Sofija Antipolis >>>
05.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Fakulteti u Kotoru zajednički obilježili Dan studenata >>>
05.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Gostujuće predavanje Željka Cicovića, direktora hotela ‘Budva’ >>>
02.04.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Konferencija o trendovima u razvoju turizma uvrštena u program obilježavanja Evropske godine kulturne baštine >>>
30.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Posjeta studenata FTH-a Francuskom Institutu u Podgorici povodom Dana Frankofonije >>>
28.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Svečano otvoren "Summer Job 2018" i u Kotoru >>>
26.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Posjetite XI Sajam zapošljavanja 'Summer Job' >>>
22.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Info Dan >>>
22.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Sportski događaj >>>
16.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma >>>
16.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Gostujuće predavanje >>>
15.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Nova objava - 15.03.2018 11:24 >>>
15.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Sklad između sticanja teorijskog i praktičnog znanja >>>
07.03.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Obavještenje za talentovane mlade naučnike >>>
02.02.2018
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo ko-organizator međunarodne konferencije ENTRENOVA >>>
18.12.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Tradicionalna gastronomska izložba studenata >>>
10.11.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
05.11.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada >>>
28.09.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Naši istraživači u COST akciji >>>
26.09.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Prijem nove generacije studenata >>>
19.09.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici >>>
15.06.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Međunarodna saradnja >>>
15.06.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Međunarodna saradnja >>>
15.06.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Nauka i razvoj >>>
12.06.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Prezentacija Hotela "Budva" >>>
09.06.2017
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo ko-organizator Međunarodne konferencije "Entrenova" >>>