Obavještenja

Datum Naslov
16.01.2018
Pravni fakultet
Odbarana magistarskog rada pod naslovom „Alternativno rješavanje sporova s posebnim osvrtom na Crnu Goru“ >>>
16.01.2018
Pravni fakultet
Konkurs za ucesce u Staff training week koju organizuje Univerzitet u Nisi >>>
12.01.2018
Pravni fakultet
Odbrana teme doktorske disertacije pod radnim nazivom: ,,Sporazumno priznanje krivice'' >>>
10.01.2018
Pravni fakultet
Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija >>>
10.01.2018
Pravni fakultet
POTPIS UGOVORA O STUDIRANJU >>>
09.01.2018
Pravni fakultet
RASPORED ISPITA (stari program) - JANUAR >>>
28.12.2017
Pravni fakultet
Ljetnji semestar 2017/2018 raspored predavanja >>>
22.12.2017
Pravni fakultet
Konkurs za izbor u akademsko zvanje >>>
21.12.2017
Pravni fakultet
Danijela Radulović - predavanje >>>
21.12.2017
Pravni fakultet
ZAPAŽENO UČEŠĆE PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA UCG NA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA KOJA JE ODRŽANA OD 13. DO 17. DECEMBRA NA KOPAONIKU >>>
20.12.2017
Pravni fakultet
Vjezbe iz Kriminalističkih procedura >>>
18.12.2017
Pravni fakultet
Prof. dr Mirko Vlašić - predavanje >>>
18.12.2017
Pravni fakultet
Predavanja na Pravnom fakultetu >>>
16.12.2017
Pravni fakultet
Vis Moot - Brosura >>>
14.12.2017
Pravni fakultet
Obavještenje iz Biblioteke >>>
13.12.2017
Pravni fakultet
Praksa u Centru za posredovanje studenata pravosudnog smjera >>>
08.12.2017
Pravni fakultet
POTPISIVANJE UGOVORA O STUDIRANJU >>>
06.12.2017
Pravni fakultet
Radionica o važnosti načela pristupačnosti u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom >>>
04.12.2017
Pravni fakultet
Međunarodna naučna konferencija - Perspectives of Business Law in Third Millennium – VII edition >>>
30.11.2017
Pravni fakultet
45 godina Pravnog fakulteta >>>
29.11.2017
Pravni fakultet
45 godina Pravnog fakulteta >>>
27.11.2017
Pravni fakultet
Magistrand Bojana Asanović braniće magistarski rad pod naslovom - Samostalno vršenje roditeljskog prava >>>
27.11.2017
Pravni fakultet
International Conference: „Balkans on The New Silk Road: Security challenges and risks within 16+1 Initiative“ >>>
23.11.2017
Pravni fakultet
ELSA Day - Pristup pravdi izvan granica >>>
20.11.2017
Pravni fakultet
International Scientific Conference - Freedom, Security-the Right to Privacy >>>
13.11.2017
Pravni fakultet
Obavještenje - Vikitmologija, Kriminologija >>>
06.11.2017
Pravni fakultet
Posjeta studenata Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija >>>
01.11.2017
Pravni fakultet
CALL FOR STUDENTS >>>
30.10.2017
Pravni fakultet
Memorandumom o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci >>>
30.10.2017
Pravni fakultet
Memorandumom o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu >>>
25.10.2017
Pravni fakultet
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore proslavio 45 godina rada >>>
23.10.2017
Pravni fakultet
Erasmus+ konkursi >>>
10.10.2017
Pravni fakultet
EBSCO baza podataka stručne literature >>>
03.10.2017
Pravni fakultet
Konkurs za upis na magistarske studije >>>
21.09.2017
Pravni fakultet
Konacna rang lista kandidata za upis na Specijalističke studije 2017-18 >>>
31.08.2017
Pravni fakultet
Zimski semestar 2017/2018 raspored predavanja >>>
29.08.2017
Pravni fakultet
Prepisi >>>
28.08.2017
Pravni fakultet
Međunarodna saradnja >>>
21.07.2017
Pravni fakultet
Europa-Institut, iz Sarbrikena, Njemačka >>>
21.07.2017
Pravni fakultet
Poziv za podnošenje radova u okviru serijske publikacije SEE Cluster of Excellence in European and International Law >>>
20.07.2017
Pravni fakultet
Obavjestenje >>>
08.07.2017
Pravni fakultet
KONACNA RANG LISTA KANDIDATA prijavljenih na konkus za upis na prvu godinu studija upisni rok JUL, 2017. godine >>>
07.07.2017
Pravni fakultet
Magistarski rad Dijane Nuculović >>>
04.07.2017
Pravni fakultet
Magistarski rad Petra Kadića >>>
04.07.2017
Pravni fakultet
Ljetnja škola "Reflecting Ethnicity in Legal Education" >>>
03.07.2017
Pravni fakultet
Odbrana - magistarski rad pod naslovom „Državni tužilac kao subjekt krivičnog postupka“, >>>
28.06.2017
Pravni fakultet
CEEPUS program - Konkurs za Madjarsku >>>
14.06.2017
Pravni fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
30.05.2017
Pravni fakultet
PREDAJA SPECIJALISTIČKIH RADOVA >>>
26.05.2017
Pravni fakultet
Raspored nastave u ljetnjem semestru studijske 2016/2017. godine >>>
26.05.2017
Pravni fakultet
Magistarski rad - Aleksandra Rakočević - „Ubistvo iz koristoljublja“ >>>
24.05.2017
Pravni fakultet
Novi studijski program 3+2+3 >>>
10.05.2017
Pravni fakultet
Obavještenje >>>
04.05.2017
Pravni fakultet
OBAVJEŠTENJE >>>
03.05.2017
Pravni fakultet
Obavještenje - školarina >>>
03.05.2017
Pravni fakultet
Poklon biblioteci Pravnog fakulteta >>>
27.04.2017
Pravni fakultet
Studentska konferencija pod nazivom: Safety and Security in Local Communities – Criminological and Legal Perspectives >>>
24.04.2017
Pravni fakultet
Sporazum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (u prilogu). >>>
20.04.2017
Pravni fakultet
SVJETSKI DAN KNjIGE >>>
20.04.2017
Pravni fakultet
Konrad Adenauer i u studijskoj 2016/17. dodjeljuje stipendije nadarenim studentima crnogorskih fakulteta. >>>
19.04.2017
Pravni fakultet
Ljetnja škola na temu “International Economic Law >>>
18.04.2017
Pravni fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
2BS Forum >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
RASPORED ISPITA - April - Stari program studiranja >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
Raspored nastave u ljetnjem semestru >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
SEE EU Cluster of Excellence Europa >>>
13.04.2017
Pravni fakultet
Spisak objavljenih radova u poslednjih pet godina >>>