Vijesti

Datum Naslov
17.05.2018
Medicinski fakultet
Raspored polaganja ispita >>>
03.05.2018
Medicinski fakultet
Školom za trudnice bez straha kod stomatologa >>>
18.04.2018
Medicinski fakultet
Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija >>>
22.03.2018
Medicinski fakultet
Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih” >>>
22.03.2018
Medicinski fakultet
Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja >>>
21.03.2018
Medicinski fakultet
Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv >>>
19.03.2018
Medicinski fakultet
Promocija oralnog zdravlja >>>
14.03.2018
Medicinski fakultet
Promocija oralnog zdravlja u OŠ "Marko Miljanov" >>>
12.03.2018
Medicinski fakultet
Mjesec promocije oralnog zdravlja sa studentima stomatologije u predškolskim i školskim ustanovama >>>
06.03.2018
Medicinski fakultet
Posjeta NTNU Univerzitetu, Trondhajm u Norveškoj >>>
05.03.2018
Medicinski fakultet
Uspješna saradnja Medicinskog fakulteta sa Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Barija (Italija) >>>
02.03.2018
Medicinski fakultet
Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju >>>
12.02.2018
Medicinski fakultet
NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet >>>
12.02.2018
Medicinski fakultet
Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja >>>
02.02.2018
Medicinski fakultet
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE >>>
30.01.2018
Medicinski fakultet
Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa >>>
19.01.2018
Medicinski fakultet
Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu >>>
25.12.2017
Medicinski fakultet
Raspored polaganja ispita >>>
21.12.2017
Medicinski fakultet
Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti >>>
02.12.2017
Medicinski fakultet
Akcija javnog zdravlja >>>
01.12.2017
Medicinski fakultet
Crnogorsko-Slovenački dani neurologije >>>
18.11.2017
Medicinski fakultet
Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi >>>
30.10.2017
Medicinski fakultet
Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18. >>>
09.10.2017
Medicinski fakultet
II kongres stomatologa Crne Gore >>>
28.09.2017
Medicinski fakultet
Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška >>>
26.09.2017
Medicinski fakultet
Raspored praktične nastave >>>
25.09.2017
Medicinski fakultet
Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta >>>
19.09.2017
Medicinski fakultet
Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega >>>
19.09.2017
Medicinski fakultet
Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija >>>
14.09.2017
Medicinski fakultet
Raspored teorijske nastave >>>
13.09.2017
Medicinski fakultet
Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta >>>
04.09.2017
Medicinski fakultet
Konkurs za izbor saradnika u nastavi i stručnih saradnika >>>
30.08.2017
Medicinski fakultet
Drugi upisni rok - Konačna rang lista >>>
29.08.2017
Medicinski fakultet
Drugi upisni rok >>>
28.08.2017
Medicinski fakultet
Drugi upisni rok >>>
25.08.2017
Medicinski fakultet
Drugi upisni rok od 28. avgusta >>>
19.07.2017
Medicinski fakultet
Upis kandidata na studijske programe Medicina i Stomatologija >>>
18.07.2017
Medicinski fakultet
Upis kandidata na studijske programe Farmacija i Primijenjena fizioterapija >>>
18.07.2017
Medicinski fakultet
Rang liste kandidata studijski programi Medicina i Stomatologija >>>
17.07.2017
Medicinski fakultet
Rang lista kandidata - Primijenjena fizioterapija >>>
17.07.2017
Medicinski fakultet
Rezultati polaganja dopunskog ispita >>>
12.07.2017
Medicinski fakultet
Rezultati polaganja testa za kandidate koji nijesu polagali eksternu maturu >>>
12.07.2017
Medicinski fakultet
Upis 2017/2018 godina >>>
11.07.2017
Medicinski fakultet
Upis 2017/2018 godina >>>
07.07.2017
Medicinski fakultet
Mr sci Mihailo Vukmirović, javno će braniti doktorsku disertaciju >>>
07.07.2017
Medicinski fakultet
Upis na osnovne studije >>>
29.06.2017
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet je bio domaćin grupi naučnika iz Italije sa Instituta za Biomembrane, Bioenergetiku i Molekularnu Biotehnologiju iz Barija (IBIOM). >>>
22.06.2017
Medicinski fakultet
Posjeta Medicinskom fakultetu >>>
13.06.2017
Medicinski fakultet
Seminar na temu: Cellular Models for Cancer Research and Diagnosis >>>
07.06.2017
Medicinski fakultet
Interni oglas za angazovanje u nastavi >>>
12.04.2017
Medicinski fakultet
Obavjestenje - konkurs za izdavacku djelatnost 2017. >>>
28.03.2017
Medicinski fakultet
Formiranja regionalne baze mentora >>>
27.03.2017
Medicinski fakultet
Javni poziv za učešće studenata u razvoju Inovativno-edukativnog centra Univerziteta Crne Gore i Glavnog grada Podgorice >>>
02.03.2017
Medicinski fakultet
Posjeta dr Bente Mikkelsen, šefice Sekretarijata Globalnog koordinirajućeg mehanizma za hronične nezarazne bolesti SZO >>>
12.02.2017
Medicinski fakultet
Predavnja profesora sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci >>>
16.12.2016
Medicinski fakultet
Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta >>>